Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

  • PDF

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podczas posiedzenia 25 sierpnia 2022 r. omawiała sytuację związaną z wynagrodzeniem nauczycieli. Członkowie Rady krytycznie odnieśli się do przedstawionej propozycji Ministerstwa Edukacji i Nauki zwiększenia płac o 9% od stycznia 2023 roku. Przyjęto stanowisko, w którym KSOiW domaga się zwiększenia płac o co najmniej 5% powyżej inflacji. Rada oczekuje od resortu edukacji natychmiastowego rozpoczęcia prac nad zmianą systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

Ustalono, że przedstawiciele KSOiW wezmą udział w spotkaniu wszystkich central związkowych zrzeszających nauczycieli zaplanowanym na 30 sierpnia.

Rada KSOiW podjęła decyzję o podjęciu rozmów i konsultacji w środowisku nauczycieli i pracowników oświaty – członków naszego związku – na temat form protestu, na które są gotowi w najbliższych miesiącach. Dnia 1 września KSOiW ogłosi termin i przyjętą formę protestu przeciwko pauperyzacji i obniżeniu prestiżu zawodu nauczyciela.

Monika Ćwiklińska

rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność”

 

Warszawa, 25.08.2022 r.

Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” domaga się zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2023 r. o co najmniej 5% powyżej średniorocznej inflacji w 2022 r. Zaproponowana przez resort edukacji waloryzacja w wysokości 9 % powoduje systematyczne obniżanie siły nabywczej wynagrodzeń nauczycieli.

Od ostatniej regulacji płac naszej grupy zawodowej, która miała miejsce w 2019 roku, płace nauczycieli średniorocznie wzrosły o ok. 5 %, przy około 20% inflacji w tym okresie.

Dotychczasowe regulacje płac mają charakter doraźny, który powoduje, że co kilka lat problem pauperyzacji nauczycieli powraca. KSOiW NSZZ „Solidarność” od wielu lat domaga się zmiany systemu wynagradzania.

Przypominamy, że pomimo przedstawienia przez KSOiW NSZZ „Solidarność” koncepcji powiązania wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, Rząd RP nie odniósł się do naszej propozycji oraz nie podjął w tej sprawie żadnej aktywności.

Dlatego ponownie wzywamy Rząd RP do zrealizowania Porozumienia zawartego z NSZZ „Solidarność” w dniu 7 kwietnia 2019 r. poprzez niezwłoczne przystąpienie do prac nad zmianą systemu wynagradzania.

Wyrażone podczas konferencji MEiN w dniu 23 sierpnia 2022 r. obietnice dotyczące zmiany finansowania zadań oświatowych oraz wynagradzania nauczycieli nie są satysfakcjonujące.

Oczekujemy podjęcia natychmiastowych działań, których skutkiem będzie realizacja Porozumienia.

Ryszard Proksa

przewodniczący

KSOiW NSZZ „Solidarność”

 

Poprawiony: piątek, 26 sierpnia 2022 16:40