Brak zatwierdzenia taryf na cenę wody. Co dalej w wodociągach?

  • PDF

Stosowanie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie niedopuszczalnych praktyk takich jak brak zatwierdzenia nowych stawek taryfowych na ceny i stawki opłat na dostarczanie wody było przewodnim tematem dzisiejszego spotkania przewodniczącej Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego Cecylii Gonet i jej zastępcy Dariusza Brzęczka  z przedstawicielami organizacji związkowych działających w spółkach wodociągowych na terenie naszego województwa. Sytuacja taka negatywnie wpływa na funkcjonowanie spółek wodociągowych i wynagrodzenia pracownicze, a także w znaczący sposób obniża standard usług mieszkańców.

Po szczegółowym omówieniu problemu uczestnicy spotkania złożyli do Zarządu Regionu wniosek o wystąpienie do właściwego ministra ws. kompleksowego rozwiązania problemu oraz o zwołanie WRDS województwa opolskiego na którym zostanie szerzej omówiony temat przez stronę pracowników i pracodawców.

 

Poprawiony: wtorek, 09 sierpnia 2022 09:35