Zmarła Jolanta Elias

  • PDF

Komisja Zakładowa OM Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Opolu z głębokim smutkiem i żalem informuje o śmierci koleżanki, długoletniego członka Związku i członka Komisji Zakładowej, Jolanty Elias.

Jola zawsze była pełna życzliwości, otwartości, pełna ciepła i pomocy wobec ludzi ją otaczających, jak i swoich uczniów i podopiecznych. Zawsze w swoim życiu prywatnym, związkowym i zawodowym kierowała się ideami Solidarności.
Jolu, będzie nam Ciebie bardzo brakować...