Walne Zebranie Delegatów Pracowników Poczty Polskiej S.A.

  • PDF

Podczas Walnego Zebrania Delegatów Organizacji Podzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Poczty Polskiej S.A w Opolu omówiono bieżącą sytuację w zakładzie i w komisji oraz przeprowadzono wybory uzupełniające do komisji rewizyjnej. W zebraniu na zaproszenie komisji uczestniczyła Elżbieta Lipińska, dyrektor Poczty Polskiej S.A. w Opolu, która jest członkiem "Solidarności" oraz przewodnicząca Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Cecylia Gonet. Zebranie odbyło się w piątek 24 czerwca w sali konferencyjnej Zarządu Regionu.

Dyrektor Poczty Polskiej S.A. w Opolu Elżbieta Lipińska omówiła sytuację zakładu pracy. Przewodnicząca Zarządu Regionu Cecylia Gonet przedstawiając bieżące sprawy "Solidarności" między innymi omówiła podjęte na ostatnim Krajowym Zjeździe Delegatów w Zakopanem uchwały i stanowiska oraz działania opolskiej "Solidarności". Delegaci WZD wybrali członka komisji rewizyjnej oraz dyskutowali o bieżących sprawach pracowniczych.