Urlop ojcowski w ZUS – co o nim wiemy i jak jest na Opolszczyźnie

  • PDF

Po urodzeniu się dziecka zwykle to mama zostaje w domu by opiekować się potomstwem. To panie najczęściej korzystają z urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego. Jest jednak świadczenie, które przysługuje wyłącznie tatusiom.

Na wyłączność

Urlop ojcowski zaczął obowiązywać od początku 2010 r. i został określony w Kodeksie pracy. Przez pierwsze dwa lata jego wymiar ustalono na jeden tydzień. Od początku 2012 r. został wydłużony do dwóch tygodni i tak jest do teraz.

Z każdym rokiem rośnie świadomość, że ojcom przysługuje płatny okres wolny od pracy, który mogą spędzić z potomstwem. Urlop ojcowski może trwać maksymalnie 2 tygodnie i trzeba się na niego zdecydować do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia. Jeśli mężczyzna przegapi ten okres, to niestety okazja do spędzenia tego czasu z dzieckiem w ramach urlopu ojcowskiego przepadnie. Co istotne, na długość urlopu ojcowskiego nie ma wpływu fakt, że na przykład urodziły się bliźnięta bądź więcej dzieci. Okres urlopu się nie wydłuży. Ponadto przywilej wnioskowania o urlop ojcowski przysługuje tylko ojcom.

Podstawą do przyznania i wypłacenia zasiłku z racji urlopu ojcowskiego jest zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego. Nie ma tu znaczenia czy jest ono obowiązkowe czy dobrowolne. Po prostu może z niego skorzystać zarówno pracownik (umowa o pracę), ale także zleceniobiorca oraz nawet osoba prowadząca własną działalność gospodarczą.

Macierzyński i rodzicielski dla rodziców

W odróżnieniu od urlopu macierzyńskiego (20 tygodni) i rodzicielskiego (32 tygodnie), z przywileju urlopu ojcowskiego może skorzystać tylko ojciec. W pierwszych dwóch sytuacjach to rodzice ustalają, które z nich sięgnie po wolny czas z dzieckiem, a w rezultacie które z nich złoży wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego w ZUS. Tymi urlopami rodzice mogą się podzielić. W praktyce jednak, to w znakomitej większości mamy korzystają z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, zatem to na ich konta ZUS przelewa zasiłki.

Jakie formalności

Aby uzyskać prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego trzeba u swojego pracodawcy złożyć wniosek o udzielenie takiego urlopu. Nie musi on zawierać uzasadnienia. Powinien natomiast zawierać dane pracownika (imię, nazwisko) oraz dokładne wskazanie, na jaki okres ma być udzielony urlop i czy będzie wykorzystywany
w całości bądź w części.

Co oprócz wniosku? Trzeba załączyć:

• odpis skrócony aktu urodzenia dziecka albo jego kopia potwierdzona przez płatnika składek albo ZUS za zgodność z oryginałem - w przypadku ubiegania się o zasiłek macierzyński w związku z urodzeniem się dziecka albo postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka - w przypadku ubiegania się o zasiłek macierzyński w związku
z przysposobieniem dziecka,

• oświadczenie, czy zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego został pobrany z innego tytułu.

Za czas urlopu ojcowskiego pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński. Podstawę zasiłku z tytułu urlopu ojcowskiego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku. Wysokość świadczenia to 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

źródło: opolski ZUS, fot. pixabay

Poprawiony: piątek, 24 czerwca 2022 06:33