Od grudnia wyższe limity dorabiania dla emerytów i rencistów

  • PDF

Dobra informacja dla osób, które dorabiają na wcześniejszej emeryturze lub rencie. Progi dochodów, do których będzie można dorabiać bez konsekwencji będą wyższe.

Na limity podczas dorabiania do świadczeń nie muszą zważać osoby, które przeszły na emeryturę po przekroczeniu powszechnego wieku emerytalnego czyli dla kobiet po 60 roku życia, a dla mężczyzn po 65. Natomiast jeśli pobierasz emeryturę wcześniejszą. a czerpiesz dodatkowe dochody z pracy,
to powinieneś pamiętać o kilku ograniczeniach.
Jeśli je przekroczysz, ZUS może zmniejszyć lub zawiesić przyznane świadczenie.

- Żeby nie narazić się na zmniejszenie emerytury lub renty, dodatkowy przychód nie może być wyższy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od grudnia to kwota 3960,20 złotych brutto. Z kolei żeby ZUS nie zawiesił wypłaty świadczenia, przychody nie mogą być wyższe niż 130 procent przeciętnego wynagrodzenia czyli 7354,50 złotych. Warto zapamiętać te kwoty, by dorabiać bezpiecznie czyli cieszyć się z pieniędzy uzyskiwanych z pracy bez uszczuplenia świadczeń wypłacanych przez ZUS – informuje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Co się stanie jeśli twoje dodatkowe przychody będą oscylowały w granicach od 70 proc. do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia? Wówczas świadczenie z ZUS będzie zmniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

 

Kwota maksymalnego zmniejszenia jest różna dla poszczególnych świadczeń i wynosi obecnie:

- 646,67 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

- 485,04 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

- 549,71 zł - dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Zupełnie inaczej jest w przypadku renty socjalnej. To świadczenie może być zawieszone dopiero po przekroczeniu przychodu o kwotę 3960,20 zł brutto.

Co do zasady na limity dorabiania nie muszą się oglądać emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny. Wyjątek stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 1250,88 zł brutto). Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, emerytura za dany okres będzie wypłacana w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum – dodaje rzeczniczka.

Bez ograniczeń mogą również dorabiać niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń. Jeżeli pobierana renta rodzinna, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może zarobkować bez ograniczeń.

źródło: opolski ZUS