Dialog w Pałacu Prezydenckim w sprawie systemu wynagradzania nauczycieli

  • PDF

W odpowiedzi na prośbę Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy, 15 listopada br. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami rządu i oświatowej „ Solidarności” na temat realizacji porozumienia z 7 kwietnia 2019 r. dotyczącego m.in. zmian w systemie wynagradzania i poprawy warunków pracy nauczycieli.

 

W spotkaniu stronę rządową reprezentował premier Mateusz Morawiecki, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek oraz Wiceminister MEN Dariusz Piontkowski, a stronę związkową Szef KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda oraz Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ryszard Proksa.

Strony zgodnie oceniły, że Porozumienie w większości punktów zostało zrealizowane, zwłaszcza odnośnie podwyżek płac nauczycieli. Pozostał punkt VI. Porozumienia, którego realizacja będzie przedmiotem dalszych rozmów z udziałem przedstawiciela Prezydenta RP – patrona tego dialogu.

Uczestnicząca w spotkaniu Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Bogna Janke poinformowała, że najbliższe spotkanie oświatowej „Solidarności” i przedstawicieli MEN odbędzie się – zgodnie z rekomendacją Pana Prezydenta - w Pałacu Prezydenckim już w przyszłym tygodniu.

źródło: www.tysol.pl

Poprawiony: środa, 17 listopada 2021 12:05