W październiku ZUS wypłaci wyrównania dla czerwcowych emerytów

  • PDF

Za kilka dni ZUS rozpocznie wypłatę emerytur wraz z wyrównaniem od czerwca tego roku. Zakład z urzędu przeliczy na korzystniejszych zasadach przyznane w tym roku czerwcowe emerytury.

- Emeryci i renciści, których dotyczą zmiany obliczania czerwcowych świadczeń, dostaną wyrównanie świadczenia od dnia, w którym im ono przysługiwało. Przez cały październik będziemy wypłacać świadczenia razem z wyrównaniem od czerwca tego roku, natomiast wypłata październikowej emerytury będzie realizowana już w nowej wysokości - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dzięki zmianom w przepisach, do czerwcowych wniosków o emeryturę będą miały zastosowanie dodatkowe waloryzacje kwartalne, które dotąd nie przysługiwały przy ustalaniu emerytury w tym miesiącu. ZUS podkreśla, że waloryzacje kwartalne, w szczególności za I kwartał roku, są korzystniejsze niż waloryzacja roczna. W efekcie zmian, już od przyszłego roku emerytura w czerwcu będzie wyliczana na takich zasadach jak maju o ile będzie korzystniejsza.

Zmiana przepisów obejmuje także emerytury przyznane w czerwcu 2021 r. i renty rodzinne przyznane po członkach rodziny, którzy zmarli po 31 maja tego roku. Nie ma przy tym znaczenia, czy ZUS przyznał emeryturę na wniosek ubezpieczonego czy z urzędu (bez wniosku, po rencie z tytułu niezdolności do pracy). Co ważne, osoby które dotyczą przeliczenia czerwcowych emerytur nie muszą składać w tej sprawie żadnych wniosków.

W poprzednich latach osoby, które składały wniosek o emeryturę w czerwcu, otrzymywały świadczenie niższe, niż gdyby wystąpiły z takim wnioskiem np. w maju lub lipcu.

źródło; opolski ZUS

Poprawiony: wtorek, 28 września 2021 07:48