PUNCS zaprasza na tegoroczne zajęcia

  • PDF

Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko Społecznego (PUNCS) rozpoczyna kolejny rok swojej działalności. Jego misją jest wdrażanie zasad chrześcijańskiej myśli społecznej w życie gospodarcze i społeczne oraz formowanie i budowanie środowiska animatorów takich zmian w Polsce i za granicą.

Organizatorzy serdecznie zachęcają do udziału w zajęciach wszystkie osoby, które zainteresowane są tą problematyką - zarówno od strony praktycznej, jak i teoretycznej. Mile widziani są przedsiębiorcy, pracodawcy, działacze społeczni, a także wszelkie osoby, które odczuwają potrzebę odnalezienia modelu życia społeczno-gospodarczego alternatywnego wobec dominującej obecnie narracji neoliberalnej.

PUNCS działa w ramach struktur Instytutu Myśli Schumana w pozaszkolnej formie edukacji nie opartej o ustawę o szkolnictwie wyższym. Zajęcia prowadzone drogą elektroniczną w internecie będą się odbywały przez dwa semestry począwszy od 16 października 2021 aż do końca czerwca 2022, co drugą sobotę w godzinach od 9:30 do 12:45. Celem zajęć jest zgłębienie myśli chrześcijańskiej i jej potencjału, aby wpływać na jakość modelu społecznego i wysoką efektywność gospodarczą, a także nauka wdrażania wartości, norm i zasad wynikających z katolickiej myśli społecznej do funkcjonowania różnych instytucji, organizacji i przedsiębiorstw.

- Jeżeli jakiś kolejny lockdown sanitarny temu nie przeszkodzi, planujemy dwa spotkania służące bezpośredniemu spotkaniu się grona naszych słuchaczy, organizatorów i współpracowników. W dniach od 24 do 26 września dla węższego grona organizujemy rekolekcje w Niepokalanowie, prowadzone przez o. Ryszarda Szymanika SChr. Z kolei od 1 do 3 października wszystkich zapraszamy na zjazd słuchaczy do Radomia, w gościnne mury Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej im. Sługi Bożego Roberta Schumana. Nasz PUNCS nie był zaplanowany jako miejsce biernego przyswajania sobie wiedzy, ale jako dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, reprezentowanymi również przez słuchaczy. Staramy się, aby w Radomiu wszyscy czuli się współgospodarzami spotkania i chętnie dzielili się swoimi opiniami - mówi dr Marek Oktaba.

źródło: tysol.pl