Uchwały i Stanowiska XXIX WZD R NSZZ „Solidarność" Śląska Opolskiego

  • PDF

Delegaci podczas XXIX Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Ślaska Opolskiego podjęli 20 uchwał i przyjęli 6 stanowisk.

Uchwały od nr 1 do 20 dotyczą przyznania odznaki: „ZASŁUŻONY CZŁONEK NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” REGIONU ŚLĄSKA OPOLSKIEGO.

Odznakę przyznano: Kazimierzowi BĄCZKOWI, Bronisławowi FILIPKOWI, Władysławowi GINTEROWI, Piotrowi JAMRÓZOWI, Władysławowi JAMRÓZOWI , Janowi Marcinowi KASĘDRZE, Kazimierzowi KŁOSOWI, Arkadiuszowi LACHOWI, Władysławowi LEŚNIAKOWI, Wiesławowi MAŁACZYŃSKIEMU, Gerardowi MAŃCZYKOWI, Janowi MAZURKIEWICZOWI, Krystynie NIŻANKOWSKIEJ, Zbigniewowi OLIWIE, Edwardowi OŻÓGOWI, Romanowi PASTWIŃSKI EMU, Dariuszowi SOCHA, Markowi STELMACHOWI, Zbigniewowi TYCZYŃSKIEMU, Antoniemu ZADROŻNEMU.

Przyjęte stanowiska:

Poprawiony: piątek, 24 września 2021 08:29