Spotkanie informacyjne w Nysie

  • PDF

To już czwarte spotkanie informacyjne za nami. Tym razem zgromadzili się przedstawiciele przedsiębiorstw z powiatu nyskiego.

 

Poinformowano ich o celu spotkania i całego projektu „Bezpieczny, elastyczny, społecznie odpowiedzialny opolski rynek pracy”. Pan Miłosz Omastka zaprezentował uczestnikom idee CSR oraz przedstawił przykłady odpowiedzialnych społecznie przedsiębiorstw i podejmowanych przez nie działań. - Co wywołało wśród licznie przybyłych gości burzliwą dyskusję. Na zakończenia przedstawiciel Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, zaprezentował możliwości finansowania działalności gospodarczej oferowane przez Unię Europejską.

Poprawiony: wtorek, 03 lipca 2012 06:34