Szkolenie SOD II

  • PDF

W dniach 28 – 30 maja w Turawie odbyło się szkolenie SOD II. W warsztatach uczestniczyło 21 związkowców, którzy ukończyli szkolenie SOD I. Wykłady i ćwiczenie prowadzili trenerzy związkowi: Grzegorz Adamczyk i Hanna Wierzbicka. W drugim dniu szkolenia do Turawy przyjechała przewodnicząca ZR Cecylia Gonet, która przedstawiła aktualne problemy związku oraz  cele i idee projektu „Bezpieczny, Elastyczny, Społecznie odpowiedzialny Opolski Rynek Pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS.

 

 

Program szkolenia obejmował:

- Reprezentatywność organizacji związkowych, zasady jej ustalania i sprawdzania, obowiązek wykazania reprezentatywności

- Kontrolne i nadzorcze funkcje związku zawodowego, autonomiczność i współuczestnictwo w działaniu.

– Uprawnienia związków zawodowych: stanowiące, konsultacyjne, opiniodawcze

- Prawo do informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej.

– Urlopowanie działaczy związkowych do pełnienia funkcji związkowej,

- Prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Doraźne zwolnienia od pracy – formy i zasady.

- Budżet Komisji Zakładowej

- Regulamin:  pracy, wynagradzania-  ZFŚS

– Rozwiązywanie sporów zbiorowych- ustawa, mediacje, strajk

Poprawiony: piątek, 01 czerwca 2012 11:35