Władysław Pałka po. przewodniczącego O/ZR w Głuchołazach

  • PDF

Informujemy, że do czasu wyboru nowego przewodniczącego O/ZR NSZZ "Solidarność" w Głuchołazach przewodnicząca Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego Cecylia Gonet powierzyła Władysławowi Pałce pełnienie obowiązków przewodniczącego tego oddziału.

Dyżury prawnika pozostają bez zmian.

Poprawiony: wtorek, 20 października 2020 06:48