Przypomnienie - sprawozdanie finansowe za 2019 rok

  • PDF

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji, sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania sprawozdań wydłużone zostały terminy związane zarówno ze sporządzeniem, podpisaniem oraz zatwierdzeniem i przekazaniem sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Zgodnie z tym rozporządzeniem wydłużeniu o 3 miesiące uległ termin sporządzenia i podpisania rocznego sprawozdania finansowego - nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, tj. jeśli rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2019 do 30 czerwca 2020 r.

Poniżej link do pełnej informacji w sprawie obowiązujących w tym roku terminów oraz do instrukcji co do sposobu wysłania sprawozdania do Krajowej Administracji Skarbowej.(instrukcja zawiera terminy wynikające z ustawy – przedłużenie tych terminów jest zawarte w rozporządzeniu i dotyczy wyjątkowo wydłużenia terminów sprawozdania za 2019 r w związku zCOVID-19).

Wydłużenie terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych!

Poprawiony: czwartek, 02 lipca 2020 08:15