Wybory prezydenckie 2020

  • PDF

Wybory prezydenckie 2020 odbędą się w niedzielę 28 czerwca. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 7.00 -21.00.

 

Na terenie województwa opolskiego powołanych będzie komplet 871 obwodowych komisji wyborczych. Rafał Tkacz, dyrektor opolskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, wskazuje, że do pracy w komisjach zgłosiło się około 6400 osób.

- Wszystkie mają skład co najmniej minimalny. To sytuacja zgoła odmienna od wyborów, które były planowane na 10 maja - przyznaje.

Jakie środki ostrożności w lokalach wyborczych?

Rafał Tkacz zapowiada, że członkowie obwodowych komisji wyborczych będą wyposażeni w specjalne środki ochronne zapewnione przez ministerstwo zdrowia:

  • maseczki,
  • przyłbice,
  • rękawiczki
  • płyny dezynfekcyjne

Będą też siedzieć w odległości co najmniej 1,5 metra od siebie.

- W lokalach wyborczych zapewniony będzie też płyn dezynfekcyjny dla osób przychodzących głosować. Zalecane jest przy tym, aby do głosowania oprócz dowodu osobistego zabrać też własny długopis, pomimo tego, w lokalach będą też regularnie dezynfekowane ogólnodostępne długopisy. Jednorazowe długopisy nie będą bowiem zapewnione - zaznacza Rafał Tkacz.

W lokalach wyborczych obowiązywać będą też limity osób, które w jednym czasie mogą przebywać wewnątrz. - Wedle rozporządzenia, na jedną osobę przypadają cztery metry kwadratowe powierzchni. Dlatego limity będą zależne od wymiarów samego lokalu. W sytuacji, gdyby pojawiło się więcej głosujących, będą musieli poczekać na zewnątrz, zachowując odpowiednie odstępy - wskazuje dyrektor opolskiej delegatury KBW.

Jak głosować, gdy trafimy na kwarantannę?

Pojawia się jednak pytanie co z osobami, które nie zgłosiły woli głosowania korespondencyjnego, a które w międzyczasie trafią na kwarantannę z racji podejrzenia zakażeniem koronawirusem bądź styczności z osobą, u której go stwierdzono. Okazuje się, że i takie osoby mogą wziąć udział w głosowaniu.

- W tym przypadku obowiązują dwa terminy. Do 23 czerwca do głosowania korespondencyjnego do właściwych urzędów gmin mogą się zgłosić osoby, które od teraz aż do wtedy będą objęte kwarantanną. Zaś do 26 czerwca zgłaszać mogą się osoby, wobec których zastosowany będzie taki środek zapobiegawczy po pierwszym z przytoczonych terminów - wskazuje Rafał Tkacz.

Jak głosować poza miejscem zamieszkania bądź zameldowania?

Osoby, które są zameldowane poza miejscem swojego zamieszkania, do 23 czerwca miały czas na to, aby udać się do urzędu gminy i zwrócić się o dopisanie do spisu wyborców tej obwodowej komisji, która obejmuje ich adres zamieszkania.

- Natomiast osoby, które w dniu wyborów będą poza miejscem, w którym zazwyczaj głosują, na przykład z racji wyjazdu na urlop, mają czas do 26 czerwca, aby zgłosić się do swojego urzędu gminy o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Z takim dokumentem udajemy się w dniu wyborów do dowolnego lokalu wyborczego w kraju bądź za granicą i na tej podstawie otrzymujemy kartę do głosowania - mówi Rafał Tkacz.

Jak będzie wyglądać karta do głosowania i oddać ważny głos?

Karty do głosowania będą miały format A4. Wydrukowanych będzie na nich 11 nazwisk kandydatów na prezydenta RP.

- Aby nasz głos był ważny, spośród nich wybieramy jednego kandydata poprzez postawienie w kratce przy jego nazwisku znaku "X", czyli co najmniej dwóch przecinających się linii - instruuje Rafał Tkacz.

Jeśli żaden z kandydatów w wyborach w dniu 28 czerwca nie zdobędzie więcej, jak 50 proc. głosów, dwa tygodnie później, w dniu 12 lipca, odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich 2020. Weźmie w niej dwóch kandydatów z najwyższym poparciem po pierwszej turze.

źródło: nto

Poprawiony: piątek, 26 czerwca 2020 08:48