23 czerwca - Dzień Służby Publicznej

  • PDF

Służba publiczna to nie tylko praca, ale przede wszystkim misja wykonywana każdego dnia dla dobra Ojczyzny.

Życzę państwu wytrwałości w realizacji  planów i celów.

Życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności.

 

Przewodnicząca Zarządu Regionu

NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego

Cecylia Gonet

Dzień Służby Publicznej (ang. Public Service Day) - święto obchodzone corocznie 23 czerwca, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 grudnia 2002 roku (rezolucja 57/277).

Pierwsze obchody odbyły się w 2003 roku.

Obchody Dnia mają ma celu podkreślenie znaczenia usług publicznych i osiągnięć służby na rzecz społeczności oraz jej działalność dla rozwoju gospodarczego, demokracji i pokoju na całym świecie. Ten dzień ma służyć docenieniu pracy służby publicznej i zachęceniu młodych ludzi do rozpoczęcia kariery w sektorze publicznym.

Do służb publicznych zaliczamy między innymi przedstawicieli takich środowisk jak: urzędnicy, policja, wojsko, służba zdrowia, strażacy, pracownicy szkół, telekomunikacji, czy bibliotek.

Każdy sektor ma własny system standardów. To zasady i procedury monitorowania parametrów świadczonych usług na danym obszarze. Są ciągle aktualizowane i porównywane z parametrami, na przykład innych państw. Pozwala to na utrzymanie odpowiedniej jakości świadczonych usług publicznych.

Dzień Służby Publicznej to także okazja do wyróżnień służby z państw członkowskich ONZ w postaci Nagrody dla Służby Publicznej. W 2009 roku nagrodę otrzymała Krajowa Szkoła Administracji Publicznej w Warszawie. W 2011 roku wyróżniono Urząd Skarbowy w Sierpcu.

źródło: wikipedia, agencja-informacyjna.com

Poprawiony: wtorek, 23 czerwca 2020 08:49