Już jest. Dodatek solidarnościowy – ile, komu, kiedy i jak

  • PDF

Dodatek solidarnościowy dostaną pracujący na etacie, z którymi po 15 marca 2020 r., pracodawca rozwiązał umowę o pracę lub ich umowa o pracę na czas określony po tym terminie została rozwiązana. ZUS będzie miał 7 dni na wypłatę pieniędzy.

1400 zł na czysto

1400 zł, bo tyle wynosi dodatek solidarnościowy to pomoc dla osób na umowach o pracę, które straciły ją w wyniku COVID-19. Żeby otrzymać pieniądze trzeba spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres 60 dni w 2020 r. - informuje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Wniosek tylko elektronicznie

O dodatek można wnioskować od zaraz, a będzie przysługiwał od 1 czerwca do końca sierpnia. Można go otrzymać najwcześniej za ten miesiąc, w którym uprawniona do niego osoba złożyła wniosek, a przysługuje maksymalnie przez trzy miesiące. Ostatecznym terminem składania wniosku o symbolu EDS jest 31 sierpnia br. ZUS będzie przyjmował je tylko w formie elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Dokument będzie musiał być potwierdzony albo profilem PUE ZUS albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym bądź podpisem osobistym (e-dowód). Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne również na portalu PUE ZUS. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, dodatek solidarnościowy trafi na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Co z osobą bezrobotną?

Ze świadczenia będą mogły korzystać zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne. Po przyznaniu przez ZUS dodatku solidarnościowego urząd pracy zawiesi dotychczas wypłacany zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium wypłacane na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji. Co jednak w sytuacji gdy urząd pracy wypłaci zasiłek dla bezrobotnych w miesiącu, od którego przysługuje dodatek solidarnościowy? Dodatek solidarnościowy będzie przekazany w kwocie pomniejszonej o wypłacony już zasiłek z urzędu pracy.

źródło: ZUS