Komunitat z posiedzenia ZR

  • PDF

W poniedziałek 2 kwietnia w Opolu odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego. Zarząd podjął decyzję, że XXIV Walne Zebranie Delegatów Regionu odbędzie się 28 września 2012 r. na Górze św. Anny. Powołał również komitet organizacyjny w skład którego weszli członkowie Prezydium ZR i Mariusz Pilichowski – przewodniczący Rady Oddziału w Kędzierzynie – Koźlu.

 

 

Po zapoznaniu się z sytuacją w „Quinto” sp. z o.o. Opolski Zakład Mechaniczny „Ozamech” w Opolu ZR wyraził poparcie organizacji związkowej w obronie miejsc pracy. Członkowie ZR podzielają również głębokie zaniepokojenie sytuacją zakładu oraz działaniami Zarządu Spółki zmierzającymi wprost do likwidacji tego zakładu. Od chwili sprzedaży firmy nowemu właścicielowi załoga jest systematycznie redukowana. W ciągu 4 lat zwolniono 50 % pracowników. W dniu 23 marca właściciel poinformował o planowanych zwolnieniach 11 osób z około 40 pracujących, co budzi stanowczy sprzeciw związkowców.

Niepokojąca jest również kondycja wielu innych zakładów naszego regionu. Dla przykładu trudna sytuacja panuje w przemyśle motoryzacyjnym. Planowane są zwolnienia około 200 osób w Arcelor Mittal Poland w Zdzieszowicach. Załoga redukowana jest także w Przedsiębiorstwie Robót Drogowych i Mostowych w Kędzierzynie – Koźlu.

W trakcie posiedzenia przedstawiciele Oddziałów ZR informowali o przebiegu akcji ulotkowej w terenie. Wszyscy spotykali się z aprobatą i wyrazami poparcia.

W kilku organizacjach związkowych naszego regionu w ostatnim czasie przybyło członków. Dla przykładu w  Kraft Fabryce Gum w Skarbimierzu czy Diehl Controls Polska sp. z o.o. w Namysłowie.

Poprawiony: wtorek, 03 kwietnia 2012 12:53