30 marca głosowanie

  • PDF

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego organizuje wyjazd na manifestację do Warszawy 30 marca. Wyjazd z Opola nastąpi o godz. 230 z placu przy sklepie Biedronką na ul. 1-go Maja. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych. Razem powiedzmy rządzącym TAK dla referendum. Nie dla pracy aż do śmierci.

Zapisy przyjmuje sekretariat ZR do 28 marca tel. 77  42 32 860

 

30 marca o godzinie 9.00 rozpocznie się sejmowa debata natomiast o 13.00 powinno odbyć się głosowanie w sprawie złożonego przez NSZZ "S” wniosku o przeprowadzenie referendum emerytalnego. Podpisało się pod nim ponad 1,4 mln Polaków.

– Mamy prawo skorzystać z demokratycznego narzędzia, jakim jest referendum, tym bardziej że podczas kampanii wyborczej politycy nie wspominali o podwyższaniu wieku emerytalnego. Teraz wszystko w rękach posłów. Każdy z nich powinien pamiętać, że jego decyzje nie są tajne – mówi Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „S”.

W dniu głosowania przed Sejmem odbędzie się związkowa manifestacja. Oprócz przedstawicieli „S” będą w niej uczestniczyć również członkowie OPZZ i Forum Związków Zawodowych. Do przyłączenia się do związkowego protestu mają zachęcić ogłoszenia w prasie i telewizji przygotowane przez „S”.

NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się rządowym planom podniesienia wieku emerytalnego, ponieważ najpierw należy stworzyć warunki do kontynuowania zatrudnienia przez starszych pracowników czy godzenia życia rodzinnego z pracą. „Solidarność” wzywa również do zmian w systemie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ograniczenia i uszczelnienia KRUS-u, ograniczenia patologii w tzw. „samozatrudnieniu” oraz stosowania „umów śmieciowych”.

Zobacz spot zachęcający do udziału w manifestacji

Poprawiony: wtorek, 27 marca 2012 11:22