Od marca większy limit przy dodatku 500+ dla osób niesamodzielnych

  • PDF

Od marca będzie obowiązywał większy limit dochodowy przy 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Kwota wszystkich świadczeń, które będą uprawniały do tego świadczenia zwiększy się do 1700 zł.

Dotychczasowy limit wszystkich świadczeń, który uprawniał do odbioru 500+ wynosił 1600 zł. Przy ustalaniu prawa i wysokości świadczenia uzupełniającego są uwzględniane świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych w kwocie brutto, przed dokonaniem wszelkich odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, np. z tytułu podatku dochodowego od osób, fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne, czy też zmniejszenia świadczenia w związku z osiąganiem przychodu. Dotyczy to większości emerytur i rent. Świadczenia nie podlegające opodatkowaniu są uwzględniane w kwocie, w jakiej są wypłacane (tzw. „netto”).

Przypomnijmy, że o 500+ dla niesamodzielnych mogą się ubiegać osoby pełnoletnie, których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o:

- całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

- niezdolności do samodzielnej egzystencji;

- całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

- całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Wiadomość o podwyższonym od marca limicie przychodów jest ważna nie tylko dla tych, którzy dopiero zamierzają ubiegać się o dodatek uzupełniający. To istotne również dla osób, które już otrzymują to świadczenie, bo kwota świadczenia uzupełniającego zostanie zmieniona z urzędu, przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

źródło: ZUS