Wyjazdowe posiedzenie Prezydium ZR

  • PDF

Wczorajsze posiedzenie Prezydium ZR NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego odbyło się w O/ZR w Kędzierzynie - Koźlu. W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący organizacji z tego oddziału.

Tematem spotkania była bieżącą sytuacja w zakładach pracy w naszym regionie, realizacja postulatów NSZZ "Solidarność" w zakresie ZFŚS i wynagrodzeń w sferze budżetowej, podjęto kwestię emerytur stażowych oraz wyłączenia dodatku stażowego z płacy minimalnej. Przewodnicząca ZR Cecylia Gonet przedstawiła harmonogram obchodów 35-rocznicy męczeńskiej śmierci Bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Omówiła decyzję w sprawie zmiany dyżurów prawnych prawnika w kędzierzyńskim O/ZR. Skarbnik ZR Marek Stelmach przedstawił informację dot. płatności składek członkowskich organizacji związkowych w odwiedzonym O/ZR na rzecz ZR.  Przewodniczący organizacji związkowych omówili bieżącą sytuację w swoich zakładach pracy. Na zakończenie posiedzenia Prezydium ZR podjęto temat PPK - omówiono proces wdrażania i zasady.

Poprawiony: piątek, 11 października 2019 10:56