"Solidarność" nie zgadza się na likwidację SOR w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu

  • PDF

"Solidarność” przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu zdecydowanie mówi NIE likwidacji SOR w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu - mówi Marcin Laskowski, przewodniczący OM NSZZ "S" w Klinice. Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego stanowczo popiera ten sprzeciw w podjętym 9 października STANOWISKU.

Stanowisko Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego ws. zamiaru likwidacji SOR w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu

W związku z zasygnalizowanym zamiarem likwidacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim, Zarząd Regionu Śląska Opolskiego NSZZ ,,Solidarność” stanowczo sprzeciwia się tej inicjatywie, co znajduje pełne uzasadnienie w oczekiwanej społecznie potrzebie rozszerzania i usprawniania pracy Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, a nie w ograniczaniu ich działalności poprzez likwidację.

Na terenie miasta Opola funkcjonują aktualnie dwa tego typu oddziały: w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu przy Alei Witosa 26 oraz Szpitalu Wojewódzkim w Opolu przy ul. Kośnego 53, a ich organizacyjna możliwość przyjmowania pacjentów na tym etapie, powoduje ograniczenia dostępności korzystania ze specjalistycznej pomocy przez wydłużenie czasu oczekiwania na pomoc i ewentualną hospitalizacje.

Planowana likwidacja SOR w Szpitalu Wojewódzkim ma polegać na zorganizowaniu Izby Przyjęć, która tylko w nieznacznym zakresie przejmie niektóre uprawnienia SOR. W związku z czym ciężar udzielenia pomocy w tej formie spocznie na SOR USK. Obecna sytuacja już i tak jest bardzo zła, a realizacja powyższego zamiaru to bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia pacjentów potrzebujących natychmiastowej pomocy doraźnej. Uważamy, że tylko i wyłącznie dobro pacjenta jest tu najważniejsze, a nie racjonalizowanie działalności placówki z innych względów.

Niezależnie od powyższego planowane zmiany organizacyjne wiązałyby się ze zmianami redukcyjnymi w zakresie zatrudnionej kadry.

W tym stanie rzeczy wnosimy jak na wstępie.

Za Zarząd Regionu:

Przewodnicząca Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego

(-) Cecylia Gonet