Październikowe posiedzenie Zarządu Regionu

  • PDF

Sytuacja w zakładach pracy, szkolenia, uroczystości to niektóre z tematów, którymi zajmowali się członkowie ZR NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego podczas wczorajszego posiedzenia.

Członkowie ZR oraz przewodniczący O/ZR omówili bieżącą sytuację w zakładach pracy. Pomiędzy organizacjami NSZZ "Solidarność", a pracodawcami w zakładach pracy na terenie Opolszczyzny trwają spory zbiorowe w: Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu, PPO Przedsiębiorstwie Państwowym w Strzelcach Opolskich, Opolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Opolu. Zarząd Regionu ponownie wyraził poparcie dla działań OP NSZZ "S" Pracowników Poczty Polskiej S.A. w Opolu. Przewodniczący Klubu SIP Robert Kafarski przedstawił informację z prowadzonych szkoleń dla członków Klubu SIP. Rozpatrzono 7 wniosków o przyznanie tytułu: "Zasłużony dla NSZZ "Solidarność" Regionu Śląska Opolskiego" dla działaczy związkowych. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie. Omówiono harmonogram uroczystości 35-lecia męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Opolu.

Poprawiony: wtorek, 08 października 2019 10:32