Posiedzenie Prezydium WRDS

  • PDF

We wtorek 10 września odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Stronę NSZZ "Solidarność" reprezentował zastępca przewodniczącego ZR NSZZ "S" Śląska Opolskiego Dariusz Brzęczek.

 

 

Prezydium WRDS zapoznało się z odpowiedzią Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na przyjęte stanowisko przez WRDS dot. problemów w Domach Pomocy Społecznej, które stanowiły temat poprzedniego posiedzenia WRDS. Odpowiedź zostanie rozesłana do zainteresowanych stron.

Zastępca przewodniczącego ZR w imieniu NSZZ "Solidarność" wniósł o podjęcie na następnym plenarnym posiedzeniu WRDS tematów dotyczących:

- problemów szkolnictwa specjalnego w Opolu i województwie opolskim oraz perspektyw jego funkcjonowania. Temat został zgłoszony z inicjatywy Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Zespole Szkół Specjalnych w Opolu.

Stanowisko w tej sprawie zostanie wypracowane na posiedzeniu zespołu ds. edukacji przy WRDS i przedstawione wraz z prezentacją problemów przez strony na posiedzeniu plenarnym.

- uwzględnienia Opola, jako Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przygotowywanym Rozporządzeniu Ministerstwa Gospodarki Morskiej ws. nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie. Temat został zgłoszony z inicjatywy Organizacji Oddziałowej NSZZ "Solidarność" przy RZGW we Wrocławiu, Zarząd Zlewni Środkowej Odry z/s w Opolu.

Oba tematy zostały zaakceptowane przez Prezydium WRDS.

 

Najbliższe posiedzenie WRDS odbędzie się 1 października.

Poprawiony: piątek, 13 września 2019 09:16