Uczciliśmy 39. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych

  • PDF

Uroczystości upamiętniające podpisanie porozumień sierpniowych w Opolu trwały dwa dni. Zwieńczyła je odprawiona 31 sierpnia Msza św. w intencji członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność".

 

W piątek 30 sierpnia członkowie opolskiej „Solidarności” i jej dawni działacze, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych miasta i regionu złożyli na skwerze „Solidarności” bukiety biało-czerwonych kwiatów upamiętniając kolejną, 39. już rocznicę podpisania w 1980 roku tzw. porozumień sierpniowych - dokumentów umożliwiających m.in. zarejestrowanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

- Postulaty wypracowane przez komitet strajkowy miały szeroki zakres. Chciano uwolnienia więźniów politycznych i dopuszczenia opozycji do mediów, transmisji mszy świętej w radiu, poprawy bytu pracowników - wymienia Grzegorz Adamczyk, zastępca przewodniczącego ZR opolskiej Solidarności. Robotnicy chcieli też m.in. możliwości organizowania się w wolnych, niezależnych od partii i pracodawców, związkach zawodowych, prawa do strajków, czy wprowadzenia zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej - mówi Adamczyk.

Przedstawiciele „Solidarności” złożyli też kwiaty pod pomnikiem Trzech Krzyży przy kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła oraz pomnikiem św. Katarzyny przy dawnym Taborze Szynowym. W przeddzień uroczyści przedstawiciele ZR nawiedzili groby zmarłych działaczy oraz ludzi szczególnie związanych z naszym związkiem. Na ich grobach złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.

31 sierpnia o 18. 30 w opolskiej katedrze została odprawiona Msza św. w intencji członków NSZZ „Solidarność”, której przewodniczył ks. Waldemar Klinger, proboszcz parafii katedralnej. Ks. Klinger mówił do zebranych, że dzięki "Solidarności" ludzie są dzisiaj wolni, swoje działania zawsze opierali na wartościach chrześcijańskich i nimi powinni się nieustannie kierować.

Uroczystość, jak każde ważne dla ”Solidarności” wydarzenie, uświetniły liczne Poczty sztandarowe z całej Opolszczyzny.

Po mszy św. związkowcy złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki i na grobie śp. Stefana Baldego.

Zastępca przewodniczącego i sekretarz ZR NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego Dariusz Brzęczek podziękował wszystkim za obecność: - Dziękuję, że świętujemy to ważne wydarzenie, które przyniosło nam wolność, razem. Dzisiaj do opolskiej "Solidarności" należy 11 tys. członków, ale w sercach nosi ją zapewne znacznie więcej osób, które w różnych okresach naszej historii były jej członkami - mówi Brzęczek. Odwołując się do wygłoszonego kazania powiedział, że słowa ks. Waldemara Klingera powinny być dla "Solidarności" drogowskazem w codziennym działaniu. Wyraził ogromną nadzieję, że w kolejnych ważnych dla "Solidarności" rocznicach, będzie uczestniczyło więcej osób, bo są one świętem nie tylko obecnie działających, ale wszystkich.

Podobne uroczystości odbyły się we wszystkich miastach, gdzie mieszczą się Oddziały ZR.

red.Poprawiony: środa, 04 września 2019 10:11