Rekompensata zamiast wcześniejszej emerytury z uwagi na pracę w szczególnych warunkach

  • PDF

Przyznawane od 1 stycznia 2009 r. emerytury pomostowe są mniej korzystne od wcześniejszych emerytur przyznawanych na starych zasadach. Po pierwsze – są niższe, a po drugie – znacznie mniej ubezpieczonych ma do nich uprawnienia.

 

Wykaz prac w szczególnych warunkach, który jest załącznikiem nr 1 do ustawy o emeryturach pomostowych, oraz wykaz prac o szczególnym charakterze, który jest załącznikiem nr 2 do tej ustawy, są znacznie krótsze od analogicznych wykazów stanowiących załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. z 1983 r. Nr 8, poz. 43 ze zm.). Poprzednio wykaz zawierał 299 prac, teraz – 40. Drugi zawierał 38 prac, teraz – 24.

 

Osoby, które:

•   przed 1 stycznia 2009 r. pracowały w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej 15 lat,

•  nie mają z ustalonego prawa do wcześniejszej emerytury, np. z Karty Nauczyciela, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ani emerytury pomostowej,

•   wystąpią z wnioskiem o emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn),

•   dołączą do tego wniosku świadectwo pracy lub zaświadczenie, potwierdzające wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

mają prawo do rekompensaty – czyli dodatku do kapitału początkowego, który zwiększa wysokość emerytury.

Przykładowo osoba, które przed 1 stycznia 2009r. pracowała w pełnym wymiarze czasu pracy przy obsłudze monitorów kineskopowych, szczególnie obciążającymi narząd wzroku, otrzyma rekompensatę i tym samym wyższą emeryturę (por. wyrok SN z 4.06.2019r. sygn. akt III UK 150/18).

Stan prawny na dzień 14.08.2019 r.

Maria Szwajkiewicz

źródło: solidarnosc.gda.pl

Poprawiony: wtorek, 20 sierpnia 2019 12:23