Zbiórka bursztynu na budowę Ołtarza Ojczyzny

  • PDF

Zgodnie z apelem Krajowej Sekcji Kobiet NSZZ "Solidarność" w imieniu Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego prosi o ofiarowanie bursztynu oraz metali szlachetnych (złoto i srebro) na budowę Ołtarza Ojczyzny jako wotum wdzięczności za 100-lecie odzyskania Niepodległości oraz powstania NSZZ "Solidarność". Całość zebranego bursztynu i metali szlachetnych zostanie złożona w darze ofiarnym 31 sierpnia 2019 r. podczas mszy Świętej w 39. rocznicę powstania naszego Związku.

 

Zbiórka będzie trwać do 25 sierpnia 2019 r.

Proboszcz Bazyliki Św. Brygidy w Gdańsku, ks. Prałat Ludwik Kowalski dziękuje wszystkim za dotychczasową pomoc i ofiarność jednocześnie podkreślając, że bez wsparcia NSZZ "Solidarność" to dzieło nie mogło by być zrealizowane. Aktualnie obecny stan tworzonego Ołtarza Ojczyzny to 30% całości, więc ten apel jest bardzo ważny.

Przewodnicząca ZR NSZZ "Solidarność"

Śląska Opolskiego

Cecylia Gonet

Poprawiony: piątek, 26 lipca 2019 11:15