Pracownicy Poczty Polskiej zapowiadają pikietę w Warszawie

  • PDF

 

10 maja o północy w Poczcie Polskiej zakończyła się akcja „Żółta kartka dla Zarządu”. Ściągnęliśmy żółte kamizelki, ale to nie oznacza, że zaprzestajemy domagać się podwyższenia wynagrodzeń - mówi Krystyna Machnik, przewodnicząca Organizacji Podzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Poczty Polskiej S.A. w Opolu. Rozpoczęliśmy przygotowania do demonstracji w Warszawie - Mówi Machnik.
Akcja „Żółta kartka dla Zarządu” rozpoczęła się 6 maja. Jej inicjatorem była Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej. Solidarność działająca w PP domaga się podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników o 500 zł brutto. Przedstawiciele „S” podkreślają, że zarobki w PP są zbyt niskie i nieadekwatne do ciężkiej pracy. Listonosze, którzy rozpoczynają pracę dostają mniej niż 2 tys. zł na rękę. Pracownicy okienek pocztowych zarabiają niewiele więcej. Problemem są także plany sprzedażowe nakładane na pracowników. Listonosze i pracownicy okienek oprócz wykonywania swoich obowiązków muszą namawiać klientów do założenia konta czy kupienia polisy ubezpieczeniowej.

17 kwietnia Solidarność wszczęła spór zbiorowy z pracodawcą. Jedyne, jak do tej pory rokowania w ramach sporu zbiorowego między stroną związkową i pracodawcą odbyły się 30 kwietnia, ale nie przyniosły porozumienia.

Kolejna tura rokowań między stroną związkową i pracodawcą odbędzie 16 maja. Tego samego dnia odbędzie się także posiedzenie władz Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej, podczas którego zapadną decyzje dotyczące dalszych działań związku.