Pracownicy Poczty Polskiej zakładają żółte kamizelki

  • PDF

Solidarność działająca w Poczcie Polskiej domaga się podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników o 500 zł brutto z wyrównaniem od 1 lutego tego roku. W firmie trwa spór zbiorowy. Związkowcy zapowiadają akcje protestacyjne.

6 maja w Poczcie Polskiej rozpoczęła się akcja protestacyjna. Pracownicy założyli żółte kamizelki, do których przypięli znaczki z napisem: „Żądamy podwyżek wynagrodzeń”. Protest potrwa do 10 maja. Związkowcy zapowiadają także manifestację w Warszawie, która miałaby się odbyć na początku czerwca.

Poczta Polska jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Posiada 7,5 tys. placówek i zatrudnia blisko 80 tys. pracowników.

Prezydium Komisji Międzyzakładowej przedstawia aktualną sytuację w piśmie adresowanym do swoich Koleżanek i Kolegów Związkowców, Pracowników Poczty Polskiej:

W związku z brakiem reakcji ze strony Zarządu Poczty Polskiej na nasze stanowisko dotyczące wzrostu wynagrodzeń, jak również brakiem zabezpieczenia kwoty przeznaczonej na wzrost wynagrodzeń w 2019 r. w propozycji przedstawionej w trakcie uzgodnień podziału funduszu wynagrodzeń zgodnie z art.10 ust. 2 pkt. 2 ZUZP Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2019 r. podjęła uchwałę o przedstawieniu Zarządowi żądania wzrostu wynagrodzeń zasadniczych o kwotę 500 zł. Żądanie Związku nie zostało zrealizowane. Wielogodzinne rokowania, które odbyły się 30 kwietnia br. nie przyniosły żadnego postępu. Wobec tego, zgodnie z uchwałą Komisji Międzyzakładowej w dniach 6 – 10 maja 2019 r. przeprowadzimy akcję pod nazwą „Żółta kartka dla Zarządu”. Do przeprowadzenia tego protestu skłaniają nas pełne zachwytu i entuzjazmu wypowiedzi przedstawicieli Zarządu, ukazujące się w różnego rodzaju mediach, dotyczące kondycji i rozwoju PP, które w żaden sposób nie przekładają się na poprawę wynagrodzeń i warunków pracy, czy uzupełnienie brakujących wakatów. Dlatego zwracamy się do Pracowników Poczty Polskiej, którzy bez względu na wykonywaną pracę, czy zajmowane stanowisko są niezadowoleni z wysokości wynagrodzenia, oraz zmian organizacyjnych i sposobu zarządzania mającego wpływ na warunki pracy, o założenie w czasie pracy w tygodniu protestu kamizelek odblaskowych, które symbolizować będą żółtą kartkę od pracowników dla Zarządu. W ten prosty sposób, nie przynoszący strat firmie, klientowi, pracownikowi, pragniemy przeprowadzić swojego rodzaju referendum sprawdzające jak duże jest niezadowolenie wśród pracowników. Wymiar tej akcji pokaże nam, jak duża jest determinacja zatrudnionych w Poczcie Polskiej do walki o lepsze wynagrodzenie i warunki pracy.
Strajk jest drastyczną i ostateczną formą walki o lepszą płacę i pracę, jeżeli będzie taka potrzeba sięgniemy również po to narzędzie. Teraz apelujemy do każdego niezadowolonego, bez względu czy jest pracownikiem okienkowym, pracownikiem rozdzielni, listonoszem, kierowcą czy pracownikiem biurowym, o założenie kamizelki odblaskowej na znak poparcia naszych żądań. Jedyną rzeczą jaka może ucierpieć na tej akcji jest prestiż i dobre samopoczucie członków Zarządu Poczty Polskiej.