Temat: sytuacja pracowników w Domach Pomocy Społecznej

  • PDF

Przewodnicząca opolskiej Solidarności Cecylia Gonet i jej zastępca Dariusz Brzęczek spotkali się w środę 17 kwietnia w siedzibie ZR NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego z przedstawicielami organizacji zakładowych NSZZ Solidarność działającymi w DPS-ach na terenie naszego województwa oraz przedstawicielami OPZZ reprezentującymi DPS w Kędzierzynie - Koźlu i Jędrzejowie. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Pomocy Społecznej - Zbigniew Spendel.

Podczas spotkania omówiono sytuację pracowników Domów Pomocy Społecznej na terenie naszego regionu. Spotkanie zaowocowało wypracowaniem wspólnego Stanowiska, które członkowie Prezydium WRDS Cecylia Gonet i Sebastian Koćwin przedstawią na najbliższym posiedzeniu Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu. - Mamy ogromną nadzieję, że nasze działania doprowadzą do zwołania plenarnego posiedzenia WRDS w temacie DPS-ów, poprawy warunków płacy i pracy zatrudnionych w nich pracowników - mówi Dariusz Brzęczek, zastępca przewodniczącego ZR NSZZ "S" Śląska Opolskiego.

Komisję Zakładową NSZZ "Solidarność" w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i Leśnicy reprezentowała jej przewodnicząca Dorota Mielniczuk wraz z Dorotą Kozołub, sekretarzem komisji.

Komisję Zakładową NSZZ "Solidarność" w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie z siedzibą w Boboluszkach reprezentował jej przewodniczący Marian Podkówka wraz z zastępcą Barbarą Słowik.

Stronę OPZZ reprezentował jej przewodniczący Sebastian Koćwin wraz z przedstawicielami reprezentującymi DPS-y w Kędzierzynie - Koźlu i Jędrzejowie.

MK