Roman Kirstein nie żyje

  • PDF

Roman Kirstein zmarł nagle w piątek 5 kwietnia 2019 roku. Działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL, uczestnik protestów w sierpniu 1980 roku. Był przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego „Solidarności ” w Opolu, a także wiceprzewodniczącym zarządu Regionu Śląsk Opolski. Roman Kirstein po zatrzymaniu 12 grudnia 1981 za udział w protestach, był przez władze komunistyczne internowany, a po uzyskaniu zwolnienia w styczniu 1982, pozostawał w ukryciu. Ponownie zatrzymano i internowano go w grudniu 1982. W latach 80 kontynuował działalność opozycyjną, zakładał drugoobiegowe czasopismo „Solidarność Narodowa” i Bank Pomocy Bezrobotnym. Roman Kirstein był radnym miejskim Opola I kadencji. Był też prezesem Stowarzyszenia Solidarni Śląska Opolskiego. Rada Miasta Opola nadała mu tytuł „Zasłużony Obywatel Miasta Opola”.

Roman Kirstein działał w "S" w latach 80., zakładał MKZ-y w Opolu. Potem prowadził własną działalność gospodarczą, ale zawsze pojawiał się na rocznicach i uroczystościach związkowych, czy to na rocznicę wybuchu stanu wojennego czy powstania Solidarności. Przykra wiadomość, bowiem odszedł człowiek dobry i zasłużony. Był współautorem inicjatywy utworzenia skweru "S" na rogu ulic Ozimskiej i Katowickiej, razem z Janem Kurasiewiczem - wspomina Przewodnicząca ZR NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego Cecylia Gonet.