Pomnik Błogosławionego ks. Jerzego poświęcony

  • PDF

We wtorek 13 grudnia, w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, odsłonięto w Opolu pomnik Bł. ks. Jerzego Popiełuszko i wprowadzono do katedry relikwie Błogosławionego. Pomnik ufundował Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego. W uroczystości jego poświecenia udział wzięli przedstawiciele władz miasta i województwa, poczty sztandarowe i związkowcy z całej Opolszczyzny. Na uroczystość przybyli też dawni działacze z Niemiec i Kanady.

- Staramy się wniknąć w te wszystkie zamiary, którymi opatrzność nas prowadzi. Myślę, że stać nas, zwłaszcza po trzydziestu latach na spojrzenie w przyszłość, jakie mogły być plany Boga wobec naszego pokolenia, które przecież jest świadome swoich przewinień, niewierności i niedojrzałości - powiedział ks. bp Jan Kopiec, podczas uroczystego poświęcenia pomnika ks. Jerzego Popiełuszki.

Wstęgę okalającą pomnik przecięła Cecylia Gonet, przewodnicząca Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego. Następnie procesja z relikwiami Błogosławionego ks. Jerzego przeszła wokół katedry, by udać się na uroczystą Mszę świętą. Relikwie niosła przewodnicząca ZR a obraz Młogosławionego Marek Stelmach - skarbnik ZR.

 

 

- Chcemy dziś w szczególny sposób uhonorować wielkiego kapelana, błogosławionego Jerzego Popiełuszkę – powiedział, witając zgromadzonych ks. infułat Edmund Podzielny.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył bp Jan Kopiec.

- Po raz 30. opatrzność pozwala nam dzisiaj zgromadzić się na modlitwie aby rozważać wielkie sprawy Boga, który wchodzi w historię człowieka i wchodzi równocześnie w nasze sumienia. Jesteśmy społeczeństwem, które docenia znajomość historii własnej – powiedział ks. biskup. – Nie będziemy tu dzisiaj rozdrapywać ran sprzed lat trzydziestu. Przyznać jednak musimy, że to, co stało się 13 grudnia, to rezultat czasów, w których jedni się dobrze mieli, a innych spychano na kolana – powiedział w homilii bp. Kopiec.

Na zakończenie uroczystości głos zabrała przewodnicząca ZR Cecylia Gonet, która podziękowała wszystkim osobom i instytucjom za pomoc.

- W ostatniej modlitwie odmówionej w kościele Świętych Braci Męczenników w Bydgoszczy, na zakończenie rozważań Różańca Błogosławiony Ks. Jerzy powiedział”

„Módlmy się

abyśmy byli wolni od lęku, zastraszenia

a przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy”

Kim był ksiądz, który głosił te słowa?

Tysiące Polaków odpowie:

- ten, który zginął śmiercią męczeńską za wiarę,

- Ojczyznę umiłował nad życie i tej miłości uczył innych,

- uczył, jak być bratem drugiego człowieka,

- swoją postawą przyciągał ludzi do Boga,

- życie poświęcił idei miłości do człowieka, idei ludzkiej dobroci, pokory i pomocy słabszym,

- głosił miłosierdzie i je czynił,

- był wzorem otwartości i pokory wobec drugiego człowieka.

Św. Augustyn pisał „memoria est vis magna” – „pamięć jest wielką siłą”, bez której nie istnieje żadna, większa lub mniejsza wspólnota ludzka.

Dziś w 30. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, zapewniamy, że Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko -  Patron Ludzi Pracy zostanie w naszej wdzięcznej i trwałej pamięci i obiecujemy, że będziemy wierni jego ideom.

Czcząc pamięć Bł. Ks. Jerzego jednocześnie wyrażamy szacunek i hołd wszystkim ofiarom tamtego czasu – powiedziała Cecylia Gonet.

Po Mszy św. w katedrze opolskiej odbył się koncert „Ku czci błogosławionego ks. Jerzego”. . W koncercie wystąpił chór parafialny Talis Cantus  z parafii pod wezwaniem św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego oraz zespół młodzieżowy z Liceum Ogólnokształcącego w Otmuchowie. W koncercie wykorzystane zostaną fragmenty kazań ks. Jerzego.

 

 

Poprawiony: środa, 21 grudnia 2011 12:44