Prezydium ZR na spotkaniu w Grodkowie

  • PDF

We wtorek, 19 marca odbyło się kolejne spotkanie Prezydium ZR z przewodniczącymi komisji zakładowych w terenie. Tym razem w O/ZR w Grodkowie.

Podczas spotkania przewodnicząca ZR Cecylia Gonet przedstawiła preliminarz budżetowy ZR za rok 2018 oraz plan budżetowy ZR na rok 2019.  Zastępca przewodniczącego ZR Dariusz Brzęczek omówił zmiany w ustawie o związkach zawodowych. Przewodniczący Komisji Zakładowych otrzymali książki wydane przez Zarząd Regionu autorstwa pani Heleny Rajczuk „Vademecum prawa związkowego II. Zmiana ustawy o związkach zawodowych od 1 stycznia 2019 r. Komentarz praktyczny.” Zmiany w przepisach dotyczących sprawozdawczości organizacji zakładowych za 2018 rok to kolejny temat, który dotyczy każdej organizacji związkowej. Omówił je Dariusz Brzęczek. Przewodniczący Komisji Zakładowych przedstawili sytuację zakładów pracy.

 

Poprawiony: środa, 20 marca 2019 07:23