Syćka se Wom zycom

Przegląd Poezji i Pieśni Jana Pawła II „Syćka se Wom zycom" corocznie cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci, młodzieży i zatacza coraz większe kręgi wśród młodych ludzi. W 2011 roku odbył się po raz ósmy. Natomiast po raz trzeci, dzięki dużym staraniom i zaangażowaniu dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Pietrowicach Bogdana Kulika urósł do rangi Wojewódzkiego Przeglądu.

Był finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Starostwa Powiatowego w Głubczycach, Urzędu Miejskiego w Głubczycach i Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność" Śląska Opolskiego a patronat honorowy sprawowali Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz, Marszałek Województwa Opolskiego Józef Szebesta, Opolski Kurator Oświaty Halina Bilik oraz Burmistrz Głubczyc Jan Krówka. Organizatorami byli: Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach, Parafia Rzymskokatolicka w Braciszowie i Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pietrowicach.

„Syćka se Wom zycom" odbył się w miesiącu urodzin Błogosławionego Jana Pawła II w dniach 13-14 maja i miał na celu promowanie, propagowanie poezji o wysokich walorach moralnych i artystycznych, poświęconej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Inspirowanie młodych talentów do twórczych poszukiwań w dziedzinie poezji i muzyki. Integrowanie środowisk związanych z osobą Jana Pawła II. Upamiętnianie rocznicy urodzin Jana Pawła II.

W przeglądzie udział wzięło 60 wykonawców ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i odbywał się w dwóch kategoriach: recytacji i poezji śpiewanej. 13 maja w Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczycach odbyły się eliminacje. Poziom był bardzo wysoki i wyrównany. Jury na czele z Ks. Prof. Dr Grzegorzem Pożniakiem, wyłonili najlepszych, którzy zakwalifikowali się do Gali Finałowej, która odbyła się w dniu 14 maja w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Pietrowicach i była poprzedzona Mszą św.
Po przywitaniu zaproszonych gości i zebranych uczestników i widzów dyrektor Bogdan Kulik odczytał list Metropolity Krakowskiego Kardynała Stanisława Dziwisza skierowany do organizatorów i wykonawców przeglądu.
Na koncert finałowy przybyli zaproszeni goście: Urszula Pączko st. wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu, Piotr Pakosz przewodniczący Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" Śląska Opolskiego, Maria Farasiewicz z-ca przew. Rady Powiatu w Głubczycach, Jan Krówka burmistrz Głubczyc, Kazimierz Naumczyk Przewodniczący Rady Miejskiej Głubczyc. Galę finałową prowadził Wiesław Janicki.
Laureaci z rąk Jana Krówki i Urszuli Pączko otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, gdzie dla I miejsc była nagroda ze specjalną dedykacją i podpisem ks. kardynała Stanisława Dziwisza.
A potem była jeszcze jedna nagroda dla laureatów i ich opiekunów . 18 maja - w dniu urodzin Karola Wojtyły zjechali oni ponownie do Głubczyc, by autokarem dotrzeć do miejsca, w którym „wszystko się zaczęło". W tym szczególnym dniu tonące w majowym słońcu i kwiatach Wadowice prezentowały się iście świątecznie. Południowa Msza św. delegacje szkół im. Jana Pawła II przed Bazyliką, rozśpiewany, radosny, kolorowy rynek. Tylko trzy godziny trwał pobyt miłośników twórczości Jana Pawła II z Opolszczyzny, więc najważniejszymi akcentami tej wizyty stały się: modlitwa przy chrzcielnicy, ołtarzu głównym i w innych miejscach kościoła, zwiedzanie domu rodzinnego - muzeum Jana Pawła II, bogatszego niż do niedawna o wiele, więcej pamiątek. Pięknym owocem tak pomyślnej wycieczki - nagrody było wspólne przeżycie tego dnia. Na dłużej, pozostaną w pamięci śpiewy, anegdoty, opowieści uczestników o swoich miejscowościach, szkołach, okolicach. To jeszcze bardziej zbliżyło do siebie i Patrona młodszych i starszych uczestników przeglądu. Oni najlepiej zareklamują pietrowickie spotkanie, by kolejne były co najmniej tak udane jak to ósme.