Polityka wasza - bieda nasza

Komunikat Nr 1


Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność" Śląska Opolskiego informuje, że w dniu 25.05.2011 r. od godz. 14.00 - 15.00 odbędzie się pikieta przed Opolskim Urzędem Wojewódzkim w Opolu, ul. Piastowska 14.
Będziemy domagać się:

  • podniesienia Polakom płacy minimalnej do poziomu co najmniej 50% przeciętnego wynagrodzenia,
  • obniżenia przez rząd akcyzy na paliwo,
  • zwiększenia środków na walkę z bezrobociem,
  • zwiększenia liczby osób uprawnionych do korzystania z opieki społecznej,
  • wyższych świadczeń z pomocy społecznej.

 

Program pikiety:
Przyjazd uczestników na pikietę godz. 13.45 (Parking dla autokarów ul. 1maja za „Biedronką"
Rozpoczęcie pikiety godz.14.00 pod OUW ul. Piastowska 14
Wystąpienia i odczytanie petycji godz.14.00-14.25
Wręczenie petycji Wojewodzie Opolskiemu godz. 14.30
Zakończenie pikiety godz. 15.00

Koordynatorem pikiety:
zastępca przewodniczącego ZR Grzegorz Adamczyk tel. 606 394 272
W terenie koordynatorami są Przewodniczący Rady Oddziału.
Materiały (ulotki i plakaty) dotyczące pikiety będą dostępne w Zarządzie Regionu w przyszłym tygodniu.