Komunikat z posiedzenia ZR

W Brzegu 9 maja odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność" Śląska Opolskiego. W posiedzeniu uczestniczył z-ca przewodniczącego Komisji Krajowe „S" Tadeusz Majchrowicz.

W trakcie posiedzenia członkowie ZR zdecydowali, że XXIII Walne Zebranie Delegatów odbędzie się 16 września 2011 r. w Domu Katechetycznym na Górze św. Anny. W skład komitetu organizacyjnego WZDR weszli wszyscy członkowie prezydium ZR oraz Mariusz Pilichowski, przewodniczący Rady Oddziału ZR w Kędzierzynie - Koźlu.

Zarząd podjął też uchwałę w sprawie powołania Rady Regionalnego Funduszu Strajkowego. Do Rady zostali powołani: Marek Stelmach, Jan Szczygieł, Hanna Wierzbicka, Jerzy Berezowski i Kazimierz Kozłowski.

Zgodnie z uchwałą Komisji Krajowej o zorganizowaniu 25 maja pikiet w miastach wojewódzkich,   Zarząd Regionu zdecydował że pikieta pod Urzędem Wojewódzkim w Opolu rozpocznie się o godz. 14.00.

Po zakończeniu posiedzenia członkowie ZR, RKR oraz z-ca przewodniczącego KK Tadeusz Majchrowicz autokarami udali się do Skarbimierza, gdzie uczestniczyli w pikiecie zorganizowanej w obronie bezprawnie zwolnionego przewodniczącego organizacji związkowej „S" w Cadbury - Tomasza Wachowskiego.