Przyłącz się do nas

Kim jesteśmy?

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" powołany w Polsce w wyniku protestu robotniczego i utworzony na podstawie porozumienia zawartego dnia 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową, opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej, prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych. Swoją działalność prowadzi na podstawie Konstytucji RP, Ustawy o związkach zawodowych oraz innych aktów prawnych regulujących stosunki pracownicze. Charakter, cele i strukturę NSZZ "Solidarność" określa jego Statut.
Podstawowym celem działalności NSZZ "Solidarność" jest obrona praw, godności i interesów pracowników. Jeśli masz problemy z pracodawcą, łamane są Twoje prawa, nie otrzymujesz należnego wynagrodzenia za pracę, Twój zakład pracy jest zagrożony likwidacją, a Ty utratą zatrudnienia - to przyłącz się do nas. Im liczniejsza grupa pracowników organizuje się w związek zawodowy - tym większe są możliwości korzystania z przysługujących praw pracowniczych.


Zapraszamy, przyłącz się do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność".
Mamy wielu dobrych działaczy, doświadczonych prawników i ekonomistów. Razem bronimy praw pracowniczych. Im nas więcej, tym większa nasza siła i skuteczność działania.


Jeżeli w Twoim zakładzie pracy jest związek zawodowy "Solidarność" to zgłoś się do jego przedstawiciela i wypełnij deklarację.
Jeżeli w Twoim zakładzie jest więcej chętnych do działania, a nie ma związku, to załóżcie organizację związkową.


Jak to zrobić? Wskazówki - krok po kroku - znajdziesz tutaj
http://www.solidarnosc.org.pl/pl/jak-przystapic-do-zwiazku-1.html

Szczegółowych informacji i pomoc oraz wzory niezbędnych dokumentów potrzebnych do rejestracji uzyskasz w Zarządzie Regionu Śląska Opolskiego. Zadzwoń pod numer
Image77 42 32 865 lub 77 42 32 874
Możesz też należeć do naszego związku przy Oddziale Zarządu Regionu i przyłączając się do Terenowej Organizacji Związkowej. Do TOZ może należeć każdy pracownik pracujący w firmie, gdzie nie działa NSZZ "Solidarność".

POBIERZ INFORMATOR


Co daje pracownikom związek zawodowy?

Zasady Twojego wynagrodzenia ustalane są w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi (przez negocjacje układu zbiorowego oraz podwyżki płac).
Nie jesteś skazany na "jedyną i nie do odrzucenia propozycję", jaką przedstawi Ci pracodawca.
Warunki Twojej pracy są wynikiem negocjowanego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i Regulaminu Pracy.
Związek egzekwuje świadczenia należne Tobie i Twoim kolegom, wynikające z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Gdy z zakładzie pracy naruszane są przepisy prawa pracy, to z inicjatywy związku zawodowego może być przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.

Związek organizuje i nadzoruje prace Społecznej Inspekcji Pracy.
Pracodawca naruszając Twoją godność (mobbing, dyskryminacja) spotka się z reakcją przedstawicieli związku.
Poprzez swoich związkowych przedstawicieli masz możliwość kontrolowania wydatków z zakładowego funduszu socjalnego.
Pracodawca musi zasięgnąć opinii związku zawodowego w sprawie zwolnień – sprzeciw związku powoduje, że Twoja sytuacja staje się niewspółmiernie lepsza, niż kiedy bronisz się sam.
W przypadku zwolnień grupowych związek negocjuje i zawiera z pracodawcą porozumienie w sprawie warunków zwolnień (np. odpraw).

Jako członek NSZZ "Solidarność" masz prawo do:

  • pomocy finansowej w sytuacjach losowych (zasiłki statutowe),
  • bezpłatnej pomocy prawnika związkowego i reprezentacji wobec pracodawcy,
  • obrony przed zwolnieniem,
  • pomocy w razie utraty pracy,
  • obrony godności, interesów zdrowotnych i materialnych,
  • rzetelnej i uczciwej informacji,
  • udziału w szkoleniach z zakresu prawa pracy