Wybory w związku

Wybory w Związku na kadencję 2018 – 2022

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego na posiedzeniu 4 września 2017 r. powołał Regionalną Komisję Wyborczą na kadencję 2018 – 2022 wskazując na przewodniczącą RKW Cecylię Gonet.

 

UCHWAŁA NR 75/ VIII/2017 ZR NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego ws. powołania Regionalnej Komisji Wyborczej na kadencję 2018 - 2022

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego działając na mocy § 84 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” powołuje na okres kadencji 2018 / 2022

Regionalną Komisję Wyborczą

w składzie:

1. Marek Stelmach

2. Dariusz Brzęczek

3. Grzegorz Adamczyk

4. Cecylia Gonet

5. Grzegorz Jędrzej

6. Judyta Grajcar

7. Bronisława Furtak

8. Jan Szczygieł

9. Stanisław Baczyński

wskazując równocześnie CECYLIĘ GONET na przewodniczącą RKW.

Zadania i kompetencje Regionalnej Komisji Wyborczej określa Rozdział X Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” przyjętej Uchwałą KK nr 18/2017 z 20. 06. 2017 r.

1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Traci moc Uchwała ZR nr 171 / VII / 2013 z 5. 08. 2013 r.

 

 

UCHWAŁA NR 76/VIII/2017 ZARZĄDU REGIONU NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” ŚLĄSKA OPOLSKIEGO ws. klucza liczbowego obowiązującego przy wyborze delegatów na Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego działając na mocy

§ 73 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” ustala i zatwierdza klucz liczbowy wg którego wybierani są delegaci lub elektorzy na wybory delegatów na Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego:

● do 50 członków wybór elektorów w proporcji:

ˇ do 25 członków – 1 elektor

ˇ 26 – 50 członków – 2 elektorów

● 1 delegat na 100 członków:

ˇ 51 – 100 członków – 1 delegat

ˇ 101 – 200 członków – 2 delegatów

ˇ 201 – 300 członków – 3 delegatów

ˇ 301 – 400 członków – 4 delegatów

ˇ 401 – 500 członków – 5 delegatów

ˇ 501 – 600 członków – 6 delegatów

 

Naturalny okręg wyborczy stanowią organizacje związkowe zrzeszające 0d 51 członków wzwyż (bez górnych ograniczeń).

Łączony okręg wyborczy tworzą organizacje związkowe zrzeszające poniżej 51 członków, a po utworzeniu wspólnego okręgu wyborczego, elektorzy tych organizacji reprezentują od 51 członków wzwyż.

 

UCHWAŁA NR 77/VIII/2017 ZARZĄDU REGIONU NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” ŚLĄSKA OPOLSKIEGO ws. tworzenia okręgów wyborczych

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego działając na mocy § 94 Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” oraz § 5 Uchwały nr 1 XIX KZD ws. zasad przeprowadzania wyborów proponuje podział mandatów członków ZR przypadających poszczególnym okręgom:

● 600 – 1200 członków – 1 mandat

● 1201 – 2400 członków – 2 mandaty

● 2401 – 3600 członków – 3 mandaty

● 3601 – 4800 członków – 4 mandaty

● każde rozpoczęte 1200 członków – 1 mandat

 

Jednocześnie ustala się okręgi wyborcze:

 1. Opole

 2. Kędzierzyn – Koźle

 3. Prudnik

 4. Głubczyce

 5. Kluczbork - Namysłów

 6. Olesno – Praszka

 7. Nysa – Głuchołazy – Otmuchów – Paczków

 8. Brzeg – Grodków – Niemodlin

 9. Krapkowice

 10. Strzelce Opolskie - Zawadzkie

 

UCHWAŁA NR 78/VIII/2017 ZARZĄDU REGIONU NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” ŚLĄSKA OPOLSKIEGO ws. przyjmowania dokumentów z wyborów do władz związku szczebla zakładowego(międzyzakładowego)

Na mocy Uchwały KK nr 18/2017 z 20 czerwca 2017 r. ws. kalendarza wyborczego wybory w organizacjach oddziałowych, podzakładowych, terenowych, zakładowych i międzyzakładowych odbywają się w terminie od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego zobowiązuje Komisje Oddziałowe, Podzakładowe, Terenowe, Zakładowe i Międzyzakładowe lub powołane Komisje Wyborcze do powiadomienia Zarządu Regionu /Regionalnej Komisji Wyborczej/ o zebraniach sprawozdawczo – wyborczych na 14 dni przed planowanym terminem.

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego postanawia, że dokumentacja z zebrania sprawozdawczo – wyborczego musi zawierać:

 1. Porządek posiedzenia wyborczego

 2. Protokół obrad wraz z załączonymi listami obecności członków Związku (delegatów)

 3. Protokół Komisji Mandatowej lub Skrutacyjnej stwierdzającej prawomocność zebrania

 4. Protokoły Komisji Skrutacyjnej stwierdzające wybór:

● przewodniczącego Komisji Oddziałowej, Podzakładowej, Terenowej, Zakładowej lub Międzyzakładowej,

● członków Komisji Oddziałowej, Podzakładowej, Terenowej, Zakładowej lub Międzyzakładowej

● członków Komisji Rewizyjnej,

● delegatów (elektorów) na WZD Regionu Śląska Opolskiego,

● delegatów do Sekcji branżowych,

● ankiety osobowej delegata (elektora) na WZD Regionu Śląska Opolskiego,

● aktualnej listy członków związku (aktualizacja bazy danych).

 

Podstawą uznania wykazanej w protokole z wyborów ilości członków Związku w organizacjach związkowych będzie wysokość odprowadzonego za rok 2017 odpisu do ZR składki członkowskiej, której wielkość musi być zgodna z uchwałą finansową Związku.

 

Linki do:

- ordynacja wyborcza

- terminarz wyborów

- dokumenty wyborcze