Prezydium

Prezydium Zarządu Regionu

  • Przewodnicząca - Cecylia Gonet
  • Zastępca przewodniczącego / Sekretarz - Dariusz Brzęczek
  • Zastępca przewodniczącego - Grzegorz Adamczyk
  • Skarbnik - Marek Stelmach
  • Członek - Stanisław Baczyński
  • Członek - Edward Bieleninik
  • Członek - Zbigniew Karnaś

 

 

Przewodnicząca

Cecylia Gonet

Z-ca Przewodniczącego/Sekretarz

Dariusz Brzęczek


Z-ca Przewodniczącego

Grzegorz Adamczyk
Skarbnik
Marek Stelmach

Członek Prezydium

Stanisław Baczyński

 

Członek Prezydium

Zbigniew Karnaś

 

Członek Prezydium

Edward Bieleninik