Zarząd Regionu

Członkowie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego na kadencję 2018 – 2022

Cecylia Gonet - członek "S" od 1980 r., od marca 2007 r. przewodnicząca ZR, członek Komisji Krajowej, delegat na KZD, delegat na WZD R, członek Krajowej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2002 - 2006. Przewodnicząca Regionalnej Komisji Wyborczej w kadencji 2010 - 2014 i 2018 - 2022, wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu, członek ZR od 1995 r.

Adamczyk Grzegorz - członek "S" od 1996 r., od maja 2007 r. z-ca przewodniczącego ZR, przewodniczący KZ NSZZ w Diehl Controls Polska w Namysłowie, delegat na KZD, członek Krajowej Komisji Rewizyjnej 2010 - 2014 r., członek KK 2014 - 2018, trener związkowy.

Baczyński Stanisław - członek "S" od 1980 r., członek Prezydium ZR w kadencji 2010 - 2014, przewodniczący Regionalnej Sekcji Kolejarzy, Delegat na WZD Sekcji Krajowej Kolejarzy, członek ZR od 2010 r., "Zasłużony Członek NSZZ Solidarność Regionu Śląska Opolskiego".

Bieleninik Edward - przewodniczący KZ NSZZ "S" w Opolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu, członek Rady Programowej w TV-3 z ramienia NSZZ "S".

Bogdanowicz Zbigniew - przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Wodociągi i Kanalizacja "Hydrokom" Sp. z o. o. w Kluczborku, przewodniczący O/ZR w Kluczborku.

Brykalska Ewa - przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "S" przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Opolu.

Brzęczek Dariusz - członek "S" od 1989 r., przewodniczący MOZ "S" przy Alchemia S.A. Zakład  WRA z siedzibą w Zawadzkiem, członek ZR i Prezydium ZR od 2010 r., sekretarz ZR w kadencji 2014 - 2018, członek WRDS.

Dziki Jarosław - w poprzedniej kadencji przewodniczący KZ NSZZ "S" przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie - Koźlu, obecnie zastępca przewodniczącego Regionalnej Sekcji Pożarnictwa, delegat na Krajową Sekcję Pożarnictwa.

Furtak Bronisława - członek "S" od 1989 r., 3. kadencję przewodnicząca MOZ NSZZ "S" przy SP ZOZ w Głubczycach, delegat na WZD Sekcji Ochrony Zdrowia, członek WRDS.

Jackowski Dariusz - członek "S" od 1990 r., członek Komisji MOZ "S" Pracowników Poczty Polskiej w Opolu, członek ZR od 2014 r.

Jędrzej Grzegorz - członek "S" od 2009 r., członek ZR od 2010 r., członek Prezydium ZR, delegat na WZD R, z-ca przewodniczącego Rady Oddziału w Prudniku, członek WRDS.

Karnaś Zbigniew - członek "S" od 1993 r., przewodniczący OM NSZZ "S" przy Polskich Młynach z/s w Brzegu, członek Prezydium ZR, członek ZR od 2010 r., członek Rady Sekcji Przemysłu Młynarskiego, Cukierniczego i Piekarniczego.

Krzewica Artur - przewodniczący w Hucie "Małapanew" Sp. z o. o. w Ozimku.

Kuliński Andrzej - przewodniczący Organizacji Oddziałowej NSZZ "S" przy RZGW we Wrocławiu, Zarząd Zlewni Środkowej Odry z/s w Opolu.

Latawski Łukasz - 2-gą kadencję przewodniczący KZ NSZZ "S" przy KP PSP w Nysie, przewodniczący Regionalnej Sekcji Pożarnictwa od 2014 r., delegat na KSP.

Mastyga Lucyna - 4 kadencję z-ca przewodniczącego KZ NSZZ "S" Spółdzielni "Pionier" w Prudniku, członek Rady O/ZR w Prudniku.

Stelmach Marek - członek "S" od 1980 r., przewodniczący Organizacji Związkowej "S" w Wagon Opole Sp. z o. o., członek ZR, członek Prezydium - skarbnik ZR, regionalny koordynator pielgrzymek, członek Powiatowej Rady Zatrudnienia w Opolu.

Szczygieł Jan - członek "S" od 1980 r., 5 kadencji przewodniczył KZ NSZZ "S" Grodkowskich Zakładów Wyrobów Metalowych, Przewodniczący Rady Oddziału ZR w Grodkowie, członek ZR od 1998 r.

Szymczak Ewa - przewodnicząca OM NSZZ "S" Pracowników Oświaty i Wychowania w Namysłowie, nauczyciel, pracownik Kuratorium Oświaty w Opolu.

Tomczyk Stanisław - przewodniczący KZ NSZZ "S" Uniwersytetu Opolskiego.

Wiśniewski Krzysztof - przewodniczący KZ NSZZ "S" przy Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce Opolskie., zastępca przewodniczącego Krajowej Sekcji Nadleśnictwa.

Zadrożny Antoni - przewodniczący OM NSZZ "S" przy Stadninie Koni Sp. z o. o. w Prudniku, przewodniczący Regionalnej Sekcji Rolnictwa od 2018 r., członek Rady Krajowej Sekcji Rolnictwa, członek Prezydium Rady Krajowej Sekretariatu Rolnictwa.

Zdun Jan - przewodniczący OM NSZZ "S" KOWR zs. w Opolu, wiceprzewodniczący Krajowego Sekretariatu Rolnictwa, przewodniczący Regionalnej Sekcji Rolnictwa 2014 - 2018.

 

Przewodniczący Regionalnych Sekcji NSZZ "Solidarność" :

Laskowski Marcin - przewodniczący Regionalnej Sekcji NSZZ "S"Ochrony Zdrowia, członek NSZZ „S” od 2006 r.,  przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność” przy WCM w Opolu od lutego 2011 r., delegat na WZD Sekcji Krajowej Służby Zdrowia od 2011. W kadencji 2014 – 2018 członek Rady Sekretariatu Krajowego Ochrony Zdrowia „S”.

Pakosz Piotr - przewodniczący Regionalnej Sekcji NSZZ "S" Oświaty i Wychowania.

Wójcik Roman - przewodniczący Regionalnej Sekcji NSZZ "S" Emerytów i Rencistów.