Prezydium ZR na spotkaniu w Prudniku

  • PDF

W czwartek 7 marca 2019 r. Prezydium ZR spotkało się z przewodniczącymi komisji zakładowych z terenu O/ZR w Prudniku.

Podczas spotkania przewodnicząca ZR Cecylia Gonet przedstawiła preliminarz budżetowy ZR za rok 2018 oraz plan budżetowy ZR na rok 2019 szczegółowo odnosząc się do przychodów i wydatków dotyczących O/ZR w Prudniku.

 

Przewodniczący Komisji Zakładowych otrzymali książki wydane przez Zarząd Regionu, których autorką jest prawnik ZR Helena Rajczuk: "Vademecum prawa związkowego II. Zmiana ustawy o związkach zawodowych od 1 stycznia 2019 r. Komentarz praktyczny." Zmiany w przepisach dotyczących sprawozdawczości organizacji zakładowych za 2018 rok omówił zastępca przewodniczącego ZR Dariusz Brzęczek.

W czasie spotkania przewodniczący komisji zakładowych zadawali przewodniczącej ZR Cecylii Gonet i członkom Prezydium Regionu Śląska Opolskiego pytania, rozmawiali na temat funkcjonowania prudnickich komisji i występujących problemach.

Poprawiony: środa, 13 marca 2019 08:02