Spotkanie w Namysłowie

  • PDF

We wtorek 5 marca 2019 r. odbyło się spotkanie Prezydium ZR z przewodniczącymi komisji zakładowych z terenu O/ZR w Namysłowie. W spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni goście: Janusz Czubkowski Radny Gminy Namysłów oraz Tadeusz Wincewicz, miejscowy historyk, który zaprezentował zgromadzone materiały dotyczące działania „Solidarności” na terenie namysłowskim. Mając na uwadze zbliżający się jubileusz „Solidarności” zachęcał do pisania wspomnień i poszukiwania pamiątek.

Przewodnicząca ZR Celina Gonet przedstawiła zgromadzonym sprawozdanie finansowe za 2018 r. Obecni na spotkaniu wiceprzewodniczący: Dariusz Brzęczek i Grzegorz Adamczyk szczegółowo omówili sposób rozliczania się finansowego przez Komisje Zakładowe w Urzędzie Skarbowym. Ze względu na wprowadzone zmiany finansowe rozliczenia komisji zakładowych odbywać się będą według nowo obowiązujących zasad. Wszyscy przewodniczący otrzymali opracowane przez prawnika Helenę Rajczuk „Vademecum Prawa Związkowego II” zawierające zmiany ustawy o związkach zawodowych od 1 stycznia 2019 r. W czasie spotkania przewodniczący komisji zakładowych zadawali przewodniczącej Cecylii Gonet i członkom Prezydium Regionu Śląska Opolskiego pytania, rozmawiali na temat funkcjonowania namysłowskich komisji i występujących problemach. Zauważono potrzebę takich spotkań.

Ewa Szymczak

Przewodnicząca O/ZR w Namysłowie

Poprawiony: wtorek, 12 marca 2019 08:00