NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Kondolencje

  • PDF

Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi...

Wyrazy współczucia i słowa otuchy

Zbigniewowi Karnasiowi

członkowi Prezydium ZR NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego

z powodu śmierci

MAMY


składa:

Przewodnicząca Zarządu Regionu

NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego

Cecylia Gonet

Poprawiony: czwartek, 26 listopada 2020 15:12

Kolejarze pamiętają o swojej Patronce

  • PDF

Zgodnie z kultywowaną od lat tradycją 25 listopada na terenie zakładu PKP Intercity Remtrak SA w Opolu (dawnej Waganówki) członkowie NSZZ „Solidarność” oraz przedstawiciele załogi złożyli kwiaty i zapalili symboliczną świeczkę przy pomniku swojej patronki - świętej Katarzyny Aleksandryjskiej.

Poprawiony: czwartek, 26 listopada 2020 10:39 Więcej…

Zmiany w ustawie o pieczy zastępczej

  • PDF

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” decyzją z dnia 24 listopada br. pozytywnie oceniło zaproponowane rozwiązania w projekcie ustawy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2020 r. zmieniającym ustawę o wspieraniu pieczy zastępczej oraz niektóre inne ustawy, z których większość ma charakter porządkujący i techniczny w stosunku do już istniejących rozwiązań.

Więcej…

25 listopada – Święto Kolejarzy

  • PDF

 

Z okazji święta całą społeczność kolejarską proszę o przyjęcie życzeń

coraz lepszych warunków pracy, rozwoju zawodowego, spokojnego bytu

oraz życzliwości ze strony korzystających z usług kolei.

Niech Patronka Święta Katarzyna Aleksandryjska

czuwa nad Wami, otacza opieką i błogosławi w życiu prywatnym i zawodowym.

 

Przewodnicząca Zarządu Regionu

NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego

Cecylia Gonet

W polskim interesie jest wsparcie inicjatywy KE dotyczącej dyrektywy o europejskiej płacy minimalnej!

  • PDF

28 października 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt Dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Europie (COM (2020) 682 final). Jest to inicjatywa mająca utorować drogę do kształtowania rozwoju wynagrodzeń w Unii Europejskiej w sposób uczciwy, uwzględniający rolę związków zawodowych w kształtowaniu płac poprzez rokowania zbiorowe. Więcej…

Edukacja zdalna do świąt Bożego Narodzenia. Co z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym?

  • PDF

i– Ze względu na przedłużenie terminu nauki zdalnej dla dzieci, dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany na dotychczasowych zasadach – poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Więcej…

Alfred Bujara: Galerie powinny być otwarte, ale nie w niedziele

  • PDF

Rada Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” poparła apel Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług w sprawie otwarcia galerii handlowych. O tym na jakich warunkach i co z wolnymi niedzielami w rozmowie z Tysol.pl Alfred Bujara, szef handlowej "Solidarności". Więcej…

21 listopada – Dzień Pracownika Socjalnego

  • PDF

Praca socjalna to wielka odpowiedzialność. To działanie, do którego potrzeba niezwykłych ludzi, profesjonalistów działających z pasją i wielką wrażliwością na potrzeby innych. To służba na rzecz drugiego człowieka.

Życzę Wam, aby praca na rzecz potrzebujących pomocy i wsparcia

była dla Was prawdziwym spełnieniem i inspiracją.

Niech przynosi nieustającą satysfakcję i jednocześnie będzie doceniana.


Przewodnicząca Zarządu Regionu

NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego

Cecylia Gonet

POHiD chce zniesienia ograniczenia handlu w niedzielę. P. Duda: "To festiwal obłudy i hipokryzji!"

  • PDF

- Apel Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji o zniesienie do końca roku ograniczenia handlu w niedzielę to festiwal obłudy i hipokryzji. Powołanie się na rzekome dobro i bezpieczeństwo klientów, znacznie zwiększa tym samym zagrożenie zachorowaniem na COVID-19 swoich pracowników. A czyni się to nie z pobudek humanitarnych i zdrowotnych, ale dla osiągnięcia jeszcze większego zysku! - pisze Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ Solidarność, w liście skierowanym do Renaty Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Poprawiony: czwartek, 19 listopada 2020 10:30 Więcej…