NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Ważne zmiany w przepisach ruchu drogowego

  • PDF

Od 17 września weszły ważne zmiany w przepisach ruchu drogowego.

Poprawiony: poniedziałek, 26 września 2022 10:56 Więcej…

Realne zarobki lecą w dół

  • PDF

Jak wynika z opublikowanych 20 września danych GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2022 r. w porównaniu z sierpniem 2021 r. było wyższe o 12,7% i wyniosło 6583,03 zł (brutto). Względem lipca 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zmniejszyło się o 2,9%.

Poprawiony: sobota, 24 września 2022 06:32 Więcej…

Zaległy urlop - do kiedy wykorzystać

  • PDF

Jakie są skutki niewykorzystania zaległego urlopu do końca września? Urlop zaległy - czy przepada?

Poprawiony: wtorek, 20 września 2022 07:05 Więcej…

40. Pielgrzymka Ludzi Pracy

  • PDF

Pod hasłem „Księże Jerzy - jesteśmy tu, aby wypełnić Twój testament” na Jasnej Górze w niedzielę 18 września odbyła się 40. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy. Uczestniczyli w niej związkowcy z całej Opolszczyzny.

Poprawiony: sobota, 24 września 2022 06:31 Więcej…

Zamów kalendarz na 2023 rok

  • PDF

W Zarządzie Regionu NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego można zamówić kalendarze książkowe na 2023 rok. Poprawiony: piątek, 16 września 2022 09:41 Więcej…

RDS: konieczne wsparcia przemysłu energochłonnego!

  • PDF

Strona pracowników i strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego zwróciła się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o natychmiastowe podjęcie działań mających na celu wsparcie przemysłu energochłonnego. RDS prosi o wprowadzenie w uzgodnieniu z partnerami społecznymi pomocowych działań i mechanizmów. Więcej…

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” negatywnie opiniuje projekt ustawy budżetowej na 2023 rok

  • PDF

Opinię zatwierdzono na posiedzeniu Prezydium KK w dniu 13 września w Gdańsku. Czytamy w niej m.in.: „wstępny projekt ustawy budżetowej na 2023 r. zasługuje na negatywną ocenę biorąc pod uwagę niezadowalający poziom podwyżki wynagrodzeń w sferze finansów publicznych, zamrożenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz brak jasnej strategii wobec wysokich cen energii, gazu, których skutki już w tym roku odczuwają konsumenci oraz przedsiębiorstwa energochłonne”.

Poprawiony: czwartek, 15 września 2022 06:40 Więcej…

"NFZ bez barier"

  • PDF

Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia organizuje jutro (czwartek, 15 września) dzień otwarty poświęcony osobom ze szczególnymi potrzebami. Podczas wydarzenia w siedzibie Funduszu przy ul. Ozimskiej 72A w Opolu chętni będą mogli skorzystać m.in. z konsultacji z ekspertami.

Więcej…

Wyższa płaca minimalna. To efekt skutecznych negocjacji Solidarności

  • PDF

Płaca minimalna wzrośnie szybciej, niż pierwotnie proponował rząd. To efekt negocjacji prowadzonych przez Solidarność. Od stycznia będzie to 3490 brutto oraz 3600 brutto od lipca przyszłego roku.

Poprawiony: środa, 14 września 2022 08:27 Więcej…