NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Obowiązki pracodawcy w czasie upałów

  • PDF

Pracodawca zobowiązany jest dbać o swoich pracowników podczas upałów. Pracownikom przysługują zimne napoje, przerwy w pracy czy skrócenie czasy pracy.

Więcej…

W życie weszły zmiany dot. emerytur dla kobiet urodzonych w roku 1953

  • PDF

W dniu 10 lipca weszła w życie ustawa realizująca orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r., sygn. akt P 20/16, stwierdzającego niezgodność art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie, w jakim dotyczy urodzonych w roku 1953 kobiet, które przed dniem 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do emerytury wcześniejszej na podstawie art. 46 w związku z art. 29 tej ustawy, z art. 2 Konstytucji RP.

Poprawiony: wtorek, 14 lipca 2020 07:28 Więcej…

Wygrał kandydat, który jako jedyny zabiegał o poparcie "Solidarności"

  • PDF

Wybory prezydenckie wygrał kandydat wspierany i popierany przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Prezydent przyjazny pracownikom, dzięki któremu udało się naszemu Związkowi wprowadzić wiele dobrych rozwiązań dla polskich pracowników i polskich rodzin.

Poprawiony: środa, 15 lipca 2020 06:51 Więcej…

Andrzej Duda 51,21 proc. Rafał Trzaskowski 48,79 proc. PKW podało dane z 99,97 proc. obwodów.

  • PDF

Andrzej Duda zdobył 10 mln 413 tys. 94 głosy, to jest 51,21 proc., a Rafał Kazimierz Trzaskowski 9 mln 921 tys. 219 głosów, to jest 48,79 proc. - wynika z informacji o cząstkowych, nieoficjalnych wynikach głosowania przedstawionych przez PKW w poniedziałek rano.

Poprawiony: poniedziałek, 13 lipca 2020 09:38 Więcej…

Apel do Członków Związku o udział w wyborach

  • PDF

Prezydium Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego apeluje do swoich członków i sympatyków o wzięcie udziału w II turze wyborów prezydenckich i poparcie kandydatury Andrzeja Dudy.

Poprawiony: piątek, 10 lipca 2020 11:43 Więcej…

Bon na 200 zł oraz rabaty dla członków “Solidarności”

  • PDF

Wypoczywaj w ośrodkach DOMS w Zakopanem, Jarnołtówku albo Spale. Członkowie Związku mogą skorzystać z bonów zniżkowych w tych miejscach. Więcej…

Prezydent podpisał porozumienie z Solidarnością Leśników

  • PDF

Wojtek Jargiło – PAP

Zawsze byłem przeciwnikiem prywatyzacji lasów, cieszę się, że tego typu pomysły nie znalazły odzwierciedlenia w polskim systemie prawnym – podkreślił prezydent Andrzej Duda w Poleskim Parku Narodowym w miejscowości Zastawie (Lubelskie). Więcej…

Warto wiedzieć

  • PDF

W dokumentach programowych NSZZ Solidarność od lat pojawia się postulat dokonania przez Polskę ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej (ZEKS). W tym „odcinku” wyjaśniamy problematykę pojęcia „generacji praw człowieka”. Więcej…

Świadczenia związane z rozwiązaniem stosunku pracy - TARCZA 4

  • PDF

Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dalej: ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19. Jedną z nich jest dodanie art. 15gd, który przyjął następujące brzmienie:

Poprawiony: poniedziałek, 06 lipca 2020 11:00 Więcej…