NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

"Solidarność" przeciwdziała COVID-19

  • PDF

Związkowcy NSZZ "Splidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej okręgu opolskiego z siedzibą w Brzegu przekazali w formie darowizny dozowniki na płyn do dezynfekcji rąk dla Zakładu Karnego w Brzegu. Wszyscy pracownicy będą mogli poczuć się bezpieczniej i bardziej komfortowo korzystając z zakupionych przez nas dozowników - mówi Rafał Mróz przewodniczący OM NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej okręgu opolskiego z siedzibą w Brzegu.


Poprawiony: piątek, 16 października 2020 08:56

Zmiany w zasiłku chorobowym i macierzyńskim!

  • PDF

8 października 2020 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. Więcej…

Opinia dotycząca powoływania i odwoływania członków Rady Dialogu Społecznego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii

  • PDF

Regulacją prawną, którą należy uznać za podstawową w kwestii powoływania i odwoływania członków Rady Dialogu Społecznego (RDS) będących przedstawicielami strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej jest art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2232, ze zm.), dalej: ustawa o RDS. W jej świetle kompetencje w tym zakresie posiada Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to regulacja jednoznaczna i nie pozostawiająca przestrzeni do dalszej analizy w myśl zasady clara non sunt interpretanda. Więcej…

Tarcza sparaliżowała RDS. To może oznaczać koniec dialogu społecznego

  • PDF

Wprowadzenie do specustawy tzw. tarczy antykryzysowej COVID zapisów dających wyłącznie premierowi prawo odwoływania członków Rady Dialogu Społecznego, przy jednoczesnym odebraniu prezydentowi jego dotychczasowych uprawnień wynikających z ustawy o RDS również w zakresie powoływania nowych członków, to szczególny przykład fuszerki legislacyjnej. Oznacza bowiem, że każda decyzja prezydenta powołująca nowego członka RDS będzie zakwestionowana, a to z kolei oznacza całkowity paraliż prac RDS, której skład z racji rekonstrukcji rządu powinien zostać zmieniony.

Więcej…

Członkowie NSZZ "Solidarność" wyróżnieni

  • PDF

Podczas wczorajszych ogólnopolskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Warszawie w Ministerstwie Rozwoju z udziałem Ministra Edukacji Dariusza Piontkowskiego Irena Czuta Pakosz z Zespołu Szkół nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu otrzymała Zloty Krzyż Zasługi, Dorota Czernysz z PSP nr 3 w Zdzieszowicach, Beata Stadniczuk dyrektor PSP nr 1 w Zdzieszowicach, Bogdan Kulik dyrektor ZS w Pietrowicach -  Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Wszystkie wymienione osoby są czlonkamu NSZZ "Solidarność". Serdecznie gratulujemy!

"S" Oświaty w Opolu interweniuje ws. nagród

  • PDF

Komisja Zakładowa OM NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Opolu reagując na informację o wstrzymaniu przyznawania i wypłaty nagród z planowanego funduszu nagród do końca 2020 roku zwróciła się do Prezydenta Miasta Opola z prośbą o niezapominaniu  w podejmowanych działaniach w zakresie polityki finansowej o pracownikach Oświaty, którzy pełnią niezaprzeczalnie ważną rolę społeczną. Poprawiony: środa, 14 października 2020 11:08 Więcej…

Z najlepszymi życzeniami...

  • PDF

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty

życzę zdrowia, wytrwałości i zadowolenia.

Życzę Państwu, by szkoła była nie tylko miejscem pracy,

ale przede wszystkim realizacji pasji.

Dzień Edukacji Narodowej to także święto uczniów i studentów.

Lata spędzone w szkole i na studiach

to czas wielkich marzeń i odważnych planów.

Wykorzystajcie te chwile jak najlepiej.Przewodnicząca Zarządu Regionu

NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego

Cecylia Gonet

Z najlepszymi życzeniami...

  • PDF

Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego

wszystkim pracownikom ratownictwa medycznego

dziękuję za trud, poświęcenie i odwagę,

które w trudnych czasach pandemii są szczególną wartością.

Życzę codziennego szacunku, zdrowia oraz siły i wytrwałości

potrzebnej nie tylko w pracy, ale i w życiu codziennym.


Przewodnicząca Zarządu Regionu

NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego

Cecylia Gonet

Kartę Dużej Rodziny dostaniesz łatwiej i szybciej

  • PDF

Nie trzeba już będzie składać w gminie wniosku o przyznanie KRD w formie aplikacji na telefon. Wzrośnie też dotacja na pokrycie kosztów obsługi wydawania tego dokumentu w formie tradycyjnej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) szykuje zmiany w funkcjonowaniu Karty Dużej Rodziny (KDR). Znajdą się one w projekcie nowelizacji ustawy z 5 grudnia 2014 r. o KDR (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1863), który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Więcej…