NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Uniwersalny poradnik działacza związkowego

  • PDF

Uniwersalny poradnik działacza związkowego pt. „Co każdy działacz wiedzieć powinien?”. Autor: Helena Rajczuk

Posłuży każdemu działaczowi związkowemu w zgłębieniu wiedzy, zwłaszcza w zakresie:

- całości uprawnień związków zawodowych we współdziałaniu z pracodawcą

- postępowaniu w indywidualnych i zbiorowych sprawach pracowniczych, w tym w sporach zbiorowych i zwolnieniach grupowych

- praktycznego rozwiązywania codziennych problemów, przy wykorzystaniu bogatego orzecznictwa SN, wzorów pism do pracodawcy i wykładni przepisów prawa.

Kontakt: Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” tel. 77 42 32 860 (sekretariat łączy wszystkie działy) lub Autor : 50 80 95 074

Poprawiony: czwartek, 19 stycznia 2012 09:10

Szkolenie sip

  • PDF

19 stycznia 2011 r. w siedzibie Oddziału ZR w Kędzierzynie – Koźlu (ul. Grunwaldzka 3) odbędzie się szkolenie społecznych inspektorów pracy. Początek warsztatów o godz. 9.00.

Organizatorem szkolenie jest Klub Społecznego Inspektora Pracy przy Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego przy współudziale Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu.

Poprawiony: poniedziałek, 02 stycznia 2012 09:49

Referendum emerytalne

  • PDF

"Solidarność” rozpoczyna akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie utrzymania obecnie obowiązującego wieku przechodzenia na emeryturę. - Mamy obowiązek wypowiedzieć się w tej sprawie. Chcemy skorzystać z wolności, z tego że żyjemy w demokratycznym państwie – podkreśla szef związku Piotr Duda.

Więcej informacji i druki,ulotki, plakat  do pobrania - tutaj

Poprawiony: środa, 28 grudnia 2011 08:07

Błogosławionych Świąt

  • PDF

W radosnym dniu, gdy Jezus Chrystus – Bóg Człowiek

narodził się, by zamieszkać wśród ludzi

składam gorące życzenia, aby obdarzył nas miłością i pokojem.

Niech błogosławieństwo narodzonego Jezusa

wypełni wszystkie nasze dni i będzie siłą w Nowym 2012 Roku.

życzy

Przewodnicząca ZR

Cecylia Gonet

Poprawiony: czwartek, 22 grudnia 2011 08:38

Mundurowi rozpoczęli protest

  • PDF

(21.12) Od dzisiaj wszystkie służby mundurowe na Opolszczyźnie rozpoczynają akcję protestacyjną. Zacznie się od oflagowania komend

- Podjęliśmy uchwałę, że 21 grudnia rozpoczynamy akcje protestacyjną – powiedział Krzysztof Hajda, przewodniczący Regionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego. Poinformował też, że do akcji przyłączają się również dwa inne związki działające na Opolszczyźnie w straży pożarnej. - Zaczynamy od oflagowania komend. O kolejnych krokach na razie nie chcemy informować. Duża część protestujących formacji opowiada się za tym, by szybko protest zaostrzyć. To może nastąpić w najbliższych dniach - dodaje.

Poprawiony: środa, 21 grudnia 2011 13:13

Pomnik Błogosławionego ks. Jerzego poświęcony

  • PDF

We wtorek 13 grudnia, w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, odsłonięto w Opolu pomnik Bł. ks. Jerzego Popiełuszko i wprowadzono do katedry relikwie Błogosławionego. Pomnik ufundował Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego. W uroczystości jego poświecenia udział wzięli przedstawiciele władz miasta i województwa, poczty sztandarowe i związkowcy z całej Opolszczyzny. Na uroczystość przybyli też dawni działacze z Niemiec i Kanady.

- Staramy się wniknąć w te wszystkie zamiary, którymi opatrzność nas prowadzi. Myślę, że stać nas, zwłaszcza po trzydziestu latach na spojrzenie w przyszłość, jakie mogły być plany Boga wobec naszego pokolenia, które przecież jest świadome swoich przewinień, niewierności i niedojrzałości - powiedział ks. bp Jan Kopiec, podczas uroczystego poświęcenia pomnika ks. Jerzego Popiełuszki.

Wstęgę okalającą pomnik przecięła Cecylia Gonet, przewodnicząca Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego. Następnie procesja z relikwiami Błogosławionego ks. Jerzego przeszła wokół katedry, by udać się na uroczystą Mszę świętą. Relikwie niosła przewodnicząca ZR a obraz Młogosławionego Marek Stelmach - skarbnik ZR.

 

Poprawiony: środa, 21 grudnia 2011 12:44 Więcej…

Wygraliśmy walkę o wolną Polskę

  • PDF

12 grudnia, w przeddzień rocznicy wprowadzenia stanu wojennego odbyły się uroczystości rocznicowe w Grodkowie. Rozpoczęły się Msza św. w kościele pw. św. Michała Archanioła. Następnie uczestnicy przeszli pod Zakład Karny, gdzie w Wigilię 1981 roku przywieziono pierwszych internowanych.

 

Poprawiony: wtorek, 13 grudnia 2011 11:24 Więcej…

Zaproszenie

  • PDF

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego w XXX rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, zaprasza na uroczyste poświęcenie pomnika i wniesienie relikwii Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszko do katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu w dniu 13 grudnia 2011 r.

Program uroczystości:

godz. 15.45 – poświęcenie pomnika Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszko

godz. 16.00 - procesja z relikwiami Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszko wokół katedry opolskiej

godz. 16.15 – uroczysta Msza św. w katedrze opolskiej

- Bezpośrednio po Mszy św. w katedrze opolskiej odbędzie się koncert „Ku czci Błogosławionego Ks. Jerzego” . W koncercie wystąpi chór parafialny Talis Cantus z parafii pod wezwaniem św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego oraz zespół młodzieżowy z Liceum Ogólnokształcącego w Otmuchowie.

W koncercie wykorzystane zostaną fragmenty kazań Ks. Jerzego.

 

Podziękowanie dla posła

  • PDF

W poniedziałek 5 grudnia odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego. Na posiedzenie ZR zaproszony został były poseł Jan Religa. Przewodnicząca ZR w imieniu członków Opolskiej Solidarności podziękowała posłowi za współpracę i pomoc.

Poprawiony: wtorek, 06 grudnia 2011 13:38