NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Poprzyj inicjatywę przez Internet

  • PDF

Na przełomie stycznia i lutego została uruchomiona aplikacja, dzięki której Europejską Inicjatywę Obywatelską „Zawieszenie Pakietu Klimatyczno - Energetycznego UE” można poprzeć również przez Internet. Osoby, które nie złożyły dotychczas podpisu na papierowym formularzu, a chcą przyłączyć się do akcji, mogą to zrobić za pośrednictwem swego komputera. Wystarczy wejść na stronę internetowa Komisji Krajowej: www.solidarnosc.org.pl i kliknąć na baner z logo akcji „Mój dom, mój prąd”. Zostaniecie przekierowani do elektronicznego formularza Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Zawieszenie Pakietu Klimatyczno - Energetycznego UE”. Na pierwszej stronie deklaracji, na której należy wybrać państwo, którego jesteśmy obywatelami, a następnie podać swoje dane i wybrać „Wyślij”.

Przypominany, że złożyć podpis można tylko raz. Z opcji internetowej mogą skorzystać te osoby, które wcześniej nie podpisały deklaracji poparcia w formie papierowej.

Szkolenie SOD II

  • PDF

Trzy dni (6 – 8.02) trwało szkolenie związkowców z zakresu SOD II. Szkolenie odbyło się w Turawie a wykłady i ćwiczenia prowadził Grzegorz Adamczyk – trener związkowy.

Poprawiony: poniedziałek, 11 lutego 2013 12:30 Więcej…

Nowa organizacja

  • PDF

31 stycznia Prezydium Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego zarejestrowało:

Organizację Zakładową NSZZ „Solidarność” w Nestle Polska S.A. w Namysłowie.

Władzą wykonawczą Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Nestle Polska S.A. w Namysłowie jest Tymczasowa Komisja Zakładowa w następującym składzie:

1. Przewodniczący TKZ - Marcin Bochniak

2. Sekretarz TKZ – Mirosław Kowalik

3. Skarbnik TKZ – Grosz Waldemar

 

Szkolenie skarbników

  • PDF

30 stycznia w Opolu 40 skarbników i osób zajmujących się finansami związku uczestniczyło  w szkoleniu „Zastosowanie Aplikacji Skarbnik”. Warsztaty prowadzili: Grzegorz Adamczyk – trener związkowy i Ryszard Marciszewski – autor aplikacji (skarbnik Komisji Oddziałowej w Telekomunikacji Polskiej w Opolu).

Aplikacja „Skarbnik” ma zastosowanie do prowadzenia uproszczonej księgowości elektronicznej przez organizacje związkowe NSZZ Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego oraz sporządzania sprawozdawczości rocznej a w szczególności rachunku zysku i strat oraz bilansu.

 

Poprawiony: czwartek, 31 stycznia 2013 12:00 Więcej…

Szkolenie członków KR

  • PDF

29 stycznia w siedzibie ZR w Opolu odbyło się szkolenie członków Komisji Rewizyjnych. W warsztatach uczestniczyło 31 związkowców z całej Opolszczyzny. Szkolenie prowadził Grzegorz Adamczyk – z-ca przewodniczącego ZR, trener związkowy.

Tematyka szkolenia obejmowała zasady i zadania pracy Komisji Rewizyjnej.

Dzisiejszymi warsztatami zainaugurowany został cykl szkoleń zaplanowanych w Regionie Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność” na I półrocze 2013.

Poprawiony: wtorek, 29 stycznia 2013 14:05

Jubileuszowy 15. turniej juniorów

  • PDF

Już po raz piętnasty  26 stycznia  w hali zdzieszowickiego Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji rozegrany został  Turnieju Piłkarskiego Juniorów o Puchar Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego. Pierwsze miejsce zajęła drużyna MKS Gogolin przed  Solidarność ZKREM Zdzieszowice.

 

Poprawiony: poniedziałek, 28 stycznia 2013 14:54 Więcej…

Zmarł kadr. Józef Glemp

  • PDF

23 styczna 2013 roku o godz. 21.30, w szpitalu przy ul. Płockiej w Warszawie, zmarł kard. Józef Glemp. 2 lutego obchodziłby 30. rocznicę kardynalatu. Miał 83 lata.

Poprawiony: czwartek, 24 stycznia 2013 12:03 Więcej…

Promocja związku wśród młodzieży

  • PDF

W miesiącach styczniu i lutym w hali sportowej w Zawadzkiem odbywa się cykl turniejów piłki nożnej halowej organizowanych przez MOZ NSZZ Solidarność przy Alchemii S.A. ( Walcownia Rur Andrzej), o puchar Przewodniczącej Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śl. Opolskiego.
-12.01.2013r odbył się turniej trampkarzy,
-19.01.2013r. odbył się turniej Seniorów, drużyna Solidarności zdobyła  II miejsce.
-09.02.2013 r. odbędzie się turniej Juniorów
Głównym celem organizacji zawodów jest promocja „Solidarności” wśród dzieci i młodzieży. W każdym turnieju reprezentowana jest NSZZ „Solidarność”, a reprezentująca ją drużyna występuje w strojach z logiem „Solidarności”.

 

Poprawiony: czwartek, 24 stycznia 2013 11:59 Więcej…

Rok Powstania Styczniowego

  • PDF

Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" ogłosił rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego.

150 lat temu wybuchło najdłuższe ze wszystkich powstań polskich, skierowane przeciwko jednemu z zaborców – Imperium Rosyjskiemu. Ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, spowodowane narastającym rosyjskim terrorem wobec polskiego biernego oporu. Powstanie wybuchło w Królestwie Polskim. Zasięgiem objęło tylko zabór rosyjski: Królestwo Polskie oraz ziemie zabrane – Litwę, Białoruś i część Ukrainy. Trwało do jesieni 1864 roku.

Poprawiony: wtorek, 22 stycznia 2013 13:20 Więcej…