NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Związek się rozwija

  • PDF

W poniedziałek 25 czerwca w siedzibie Zarządu Regionu odbyło się szkolenie z promocji związku połączone z ewaluacją dotyczącą rozwoju i pozyskiwania nowych członków. Szkolenie przeprowadził kierownik działu szkoleń Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Janusz Zabiega.

 

Poprawiony: środa, 04 lipca 2012 11:48 Więcej…

Nasi biegają

  • PDF

Nasi koledzy, Ryszard Budzik i Marek Dorociak, członkowie NSZZ „S” przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu, uczestniczyli w II Biegu Nyskim.

 

Poprawiony: wtorek, 03 lipca 2012 06:33 Więcej…

Kondolencje

  • PDF

Wyrazy głębokiego współczucia

ZYGMUNTOWI SZYMAŃSKIEMU

Przewodniczącemu Regionalnej Sekcji Kolejarzy

z powodu śmierci

TATY

w imieniu ZR NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego

składa

Przewodnicząca ZR

Cecylia Gonet

Spotkanie informacyjne w Nysie

  • PDF

To już czwarte spotkanie informacyjne za nami. Tym razem zgromadzili się przedstawiciele przedsiębiorstw z powiatu nyskiego.

Poprawiony: wtorek, 03 lipca 2012 06:34 Więcej…

Polska pracuje na czas określony

  • PDF

Wreszcie w jakimś konkrecie udało nam się zając pierwsze miejsce. Jak wynika z obliczeń Dziennika Gazeta Prawna dokonanych na podstawie danych GUS, na koniec marca tego roku aż 26,7 proc. pracowników najemnych zatrudnionych było na podstawie umów na czas określony. Jesteśmy pod tym względem niekwestionowanym rekordzistą Europy – unijna średnia wynosi tylko 14,1 proc. Wyprzedziliśmy już nawet Hiszpanię, która przez wiele lat nieprzerwanie była liderem tego rankingu.

Poprawiony: piątek, 15 czerwca 2012 08:09 Więcej…

Pracodawca Przyjazny Pracownikom

  • PDF

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” rozpoczyna piątą edycję Akcji Certyfikacyjnej Pracodawca Przyjazny Pracownikom.

Przypominamy, że pracodawcy - laureaci - posiadają prawo korzystania
z Certyfikatu przez okres trzech lat. A więc, laureaci poprzednich edycji Akcji mogą ponownie zabiegać o przyznanie Certyfikatu po wygaśnięciu wspomnianego wyżej okresu. Lista laureatów poprzednich edycji znajduje się na stronie internetowej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Poprawiony: czwartek, 14 czerwca 2012 09:42 Więcej…

Kondolencje

  • PDF

Wyrazy głębokiego współczucia

ANTONINIE SMOLIN

długoletniej księgowej ZR,

członkowi NSZZ „Solidarność” od 1980 r.

z powodu śmierci

MAMY

składają

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego

oraz koleżanki i koledzy z MOZ NSZZ „Solidarność” przy ZR

 

Komunikat w sprawie podpisu Prezydenta

  • PDF

Z oburzeniem przyjmujemy decyzję Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w sprawie podpisania ustaw podnoszących wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn do 67 lat. Uznajemy spotkania Pana Prezydenta ze związkowcami i partiami politycznymi w ramach tzw. konsultacji za teatrzyk, mający na celu pozorowanie podejmowania decyzji w sytuacji, gdy od samego początku decyzja ta była przesądzona.

Poprawiony: wtorek, 05 czerwca 2012 08:54 Więcej…

Szkolenie SOD II

  • PDF

W dniach 28 – 30 maja w Turawie odbyło się szkolenie SOD II. W warsztatach uczestniczyło 21 związkowców, którzy ukończyli szkolenie SOD I. Wykłady i ćwiczenie prowadzili trenerzy związkowi: Grzegorz Adamczyk i Hanna Wierzbicka. W drugim dniu szkolenia do Turawy przyjechała przewodnicząca ZR Cecylia Gonet, która przedstawiła aktualne problemy związku oraz  cele i idee projektu „Bezpieczny, Elastyczny, Społecznie odpowiedzialny Opolski Rynek Pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS.

 

Poprawiony: piątek, 01 czerwca 2012 11:35 Więcej…