NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Spór zbiorowy w WRA

  • PDF

Żeby walczyć o lepsze warunki pracy i płacy Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność W Walcowni Rur Andrzej w Zawadzkiem  wystąpiła do pracodawcy z następującymi postulatami:

NSZZ „Solidarność żąda:

-          wzrostu płac dla pracowników WRA o kwotę 500,00 zł brutto,

-          podpisania pakietu socjalnego dla pracowników przechodzących do Alchemii S.A. w trybie art. 23 ' KP,

-          zwiększenia zatrudnienia w spółce,

-          poszanowania doświadczenia i kwalifikacji pracowników, którym kończą się umowy na czas określony zatrudniając ich przez WRA, a nie przez agencję pracy tymczasowej lub inne firmy pośredniczące,

-          współdziałania przez Zarząd WRA ze związkami zawodowymi w zakresie spraw ze stosunku pracy i w zakresie zagadnień zbiorowego prawa pracy.

NSZZ Solidarność przy WRA wystąpiła z żądaniami 16 stycznia,  co jest datą wszczęcia sporu zbiorowego z pracodawcą. Rokowania rozpoczęły się 20 stycznia  i będą kontynuowane 6 lutego. W razie braku porozumienia, zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, po rokowaniach dojdzie do referendum strajkowego.

Poprawiony: środa, 01 lutego 2012 09:06 Więcej…

Szkolenie SIP

  • PDF

W dniu 19 stycznia 2012 r. w Oddziale Zarządu Regionu NSZZ ,,Solidarność” Śląska Opolskiego w Kędzierzynie odbyło się zgodnie z planem szkolenie Klubu SIP. W seminarium wzięło udział 34 społecznych inspektorów naszego województwa. Wiodącym tematem było szkolenie z zakresu dochodzenia powypadkowego. Bardzo ciekawą prezentację  przedstawiła pani Małgorzata Warsitz– Nadinspektor  Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu. Wcześniej z ogólnymi zagadnieniami dotyczącymi sip zapoznał nas Okręgowy Inspektor Pracy  pan Lesław Mandrak. Do wykładowców było wiele pytań, a po wykładach były ciekawe dyskusje.

Okręgowemu Inspektorowi Pracy Panu Lesławowi Mandrak dziękuję za umożliwienie przeprowadzenia tego seminarium oraz za osobisty udział w szkoleniu społecznych inspektorów.

Krzysztof Lech

Przewodniczący Rady Klubu SIP

Poprawiony: środa, 25 stycznia 2012 09:37

Rozwój związku podstawowym obowiązkiem dzialacza

  • PDF

W dniach 16 – 18 stycznia odbyło się szkolenie na temat: „Rozwój związku podstawowym obowiązkiem działacza związkowego”.

Szkolenie w Turawie prowadzili trenerzy związkowi z Komisji Krajowej: Janusz Zabiega i Jan Plata – Przechlewski. Grupa 22 uczestników opracowała indywidualne plany rozwoju w ich macierzystych zakładach, które zostaną poddane ewaluacji w czerwcu tego roku.

Grzegorz Adamczyk

Więcej zdjęć w Galerii

Poprawiony: środa, 25 stycznia 2012 08:41

Referendum emerytalne

  • PDF

Spot zachęcający do złożenia podpisu pod wnioskiem o referendum

źródło: www.solidarnosc.org.pl

Pokaż

Poprawiony: piątek, 13 stycznia 2012 09:10

Solidarność zbierała podpisy w Opolu

  • PDF

(11.01) Dziś od 10.00 do 13.00 związkowcy NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego zbierali w Opolu podpisy o przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum w sprawie podwyższania wieku emerytalnego. Związkowcy rozdawali ulotki i informowali o celu referendum. W ciągu trzech godzin podpis złożyło ponad 600 osób. Stoliki zostały rozstawione na ul. Krakowskiej i ul. Damrota. Nie wszyscy, którzy chcieli złożyć podpis znali swój numer PESEL, ale obiecali, że zgłoszą się do siedziby Zarządu Regionu gdzie w każdy dzień roboczy od 8,00 do 16,00 można tego dokonać. Podpis można złożyć również w swojej organizacji związkowej oraz siedzibie Oddziału ZR w terenie.

Żeby można było złożyć wniosek o przeprowadzenie referendum potrzebnych jest 500 tys. podpisów.

O naszej akcji informowały też opolskie media:

Radio OPOLE

Radio PLUS Opole

 

Więcej zdjęć w Galerii.

Poprawiony: środa, 11 stycznia 2012 14:13

Konferencja prasowa

  • PDF

(10.01) Dziś o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego odbyła się konferencja prasowa poświęcona referendum w sprawie planowanego przez rząd podwyższenia wieku emerytalnego. - Nie zgadzamy się na takie traktowanie obywateli. Dlatego domagamy się ogólnopolskiego referendum w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego – mówili przedstawiciele Zarządu Regionu: przewodnicząca ZR Cecylia Gonet i z-ca przewodniczącego ZR Grzegorz Adamczyk. W konferencji wziął udział też przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność” Politechniki Opolskiej dr Zbigniew Borysiuk.

Przewodnicząca poinformowała, że już spływają pierwsze listy z podpisami. Podpisy zbierane są we wszystkich organizacjach związkowych regionu. Planowana jest też akcja informacyjna na ulicach Opola i innych miast na naszym terenie.

Poprawiony: wtorek, 10 stycznia 2012 13:12

Grzegorz Adamczyk o referendum w Radiu PLUS

  • PDF

NSZZ "Solidarność" opowiada się za rozpisaniem referendum w sprawie reformy emerytalnej. Obecnie zbierane są podpisy pod wnioskiem w tej sprawie- mówił poranny Gość Radia Plus, którym był Grzegorz Adamczyk zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność".

Rozmowę można wysłuchać tutaj

Poprawiony: wtorek, 10 stycznia 2012 12:08

Spotkanie opłatkowe

  • PDF

(Więcej zdjęć w Galerii)

9 stycznia w trakcie posiedzenia Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe członków ZR i RKR. Część modlitewną spotkania poprowadził ks. infułat Edmund Podzielny, proboszcz parafii katedralnej w Opolu.

 

Poprawiony: wtorek, 10 stycznia 2012 09:02 Więcej…

Uniwersalny poradnik działacza związkowego

  • PDF

Uniwersalny poradnik działacza związkowego pt. „Co każdy działacz wiedzieć powinien?”. Autor: Helena Rajczuk

Posłuży każdemu działaczowi związkowemu w zgłębieniu wiedzy, zwłaszcza w zakresie:

- całości uprawnień związków zawodowych we współdziałaniu z pracodawcą

- postępowaniu w indywidualnych i zbiorowych sprawach pracowniczych, w tym w sporach zbiorowych i zwolnieniach grupowych

- praktycznego rozwiązywania codziennych problemów, przy wykorzystaniu bogatego orzecznictwa SN, wzorów pism do pracodawcy i wykładni przepisów prawa.

Kontakt: Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” tel. 77 42 32 860 (sekretariat łączy wszystkie działy) lub Autor : 50 80 95 074

Poprawiony: czwartek, 19 stycznia 2012 09:10