NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Regionalne Święto Edukacji 2012

  • PDF

Zarząd Województwa Opolskiego przyznał doroczne Nagrody i Stypendia Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie edukacji.
Nagrody zostały wręczone podczas Regionalnego Święta Edukacji, które odbyło się 26 października 2012 r. o godz. 11.00 w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, im. Fryderyka Chopina w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich 18.

Poprawiony: poniedziałek, 29 października 2012 11:59 Więcej…

Nowa organizacja

  • PDF

Prezydium ZR podjęło uchwałę o wpisaniu do rejestru ZR NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego:

- Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej ZAW-KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem.

Wspomnienie bł.ks. Jerzego

  • PDF

19 października, w 28. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, związkowcy z NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego wraz z pocztami sztandarowymi uczestniczyli w mszy św. odprawionej w opolskiej katedrze.

 

Poprawiony: piątek, 26 października 2012 10:43 Więcej…

Uwaga - urlop prawnika

  • PDF

Informujemy, że Helena Rajczyk – prawnik ZR w dniach od 25 października do 15 listopada przebywać będzie na urlopie.

Szkolenie sip

  • PDF

Klub Społecznego Inspektora Pracy przy Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego organizuje szkolenie dla sip zrzeszonych w Klubie. Szkolenie, pod patronatem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu, odbędzie się 12 listopada  w siedzibie Oddziału ZR w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Grunwaldzka 3. Początek warsztatów o godz. 900

Kolejarze znów gwizdali

  • PDF

W czwartek, 18 października 2012 roku, pod siedzibą Centrali PKP S.A. w Warszawie przy ul. Szczęśliwieckiej 62, odbyła się kolejarska manifestacja w proteście przeciwko odbieraniu pracownikom spółek kolejowych, a przede wszystkim emerytom i rencistom PKP prawa do świadczeń i ulg przejazdowych. W manifestacji uczestniczyło ponad cztery tysiące związkowców reprezentujących niemal wszystkie kolejarskie związki zawodowe. Jej organizatorem były trzy największe kolejarskie centrale związkowe: Federacja ZZP PKP, Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ „Solidarność” oraz Konfederacja Kolejarskich Związków Zawodowych. Przedstawiciele związkowców przekazali Prezesowi Zarządu PKP S.A. Jackowi Karnowskiemu petycję dotyczącą kolejarskiego stanowiska w sprawie świadczeń i ulg przejazdowych dla pracowników spółek kolejowych oraz emerytów i rencistów PKP.

 

Poprawiony: wtorek, 23 października 2012 07:03 Więcej…

Kondolencje

  • PDF

Koleżance BARBARZE WIŚNIEWSKIEJ i całej Rodzinie

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy w trudnych chwilach

z powodu śmierci

OJCA Klaudiusza Gawor

składa Przewodniczący oraz Członkowie Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy PW i K w Brzegu

Kondolencje

  • PDF

Z żalem przyjęliśmy wiadomość, że 21 października w wieku 53 lat zmarł

ANDRZEJ BUCZEK

Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Przemyska w latach 1998 - 2012

Wyrazy głębokiego współczucia  i słowa otuchy w tych trudnych chwilach

Rodzinie i Przyjaciołom

w imieniu Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego

składa

Przewodnicząca Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego

Cecylia Gonet

Poprawiony: poniedziałek, 22 października 2012 08:45

Drodzy Pracownicy Służby Zdrowia

  • PDF

Życzenia dla Pracowników Służby Zdrowia w dniu Święta Patronalnego


Wspomnienie św. Łukasza (18.X), patrona Służby Zdrowia, jest dniem, w którym kieruję myśli w stronę wszystkich, którzy swój zawód, swe powołanie życiowe, związali z ludzkim cierpieniem, stając się świadkami bezinteresownej miłości, poświęcenia, stawania się darem dla drugiego. Jest to dobra okazja, aby podziękować Wam za podejmowany trud i ofiarność, a także – by przekazać Wam wyrazy uznania i szacunku oraz złożyć serdeczne życzenia.

 

Poprawiony: czwartek, 18 października 2012 09:58 Więcej…