NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Informacje niezbędne do przeprowadzsenia referendum strajkowego

  • PDF

W praktyce związkowej powstało istotne zagadnienie prawne związane z referendum strajkowym. Organizacje związkowe mogą prowadzić spory zbiorowe w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 1991 r., Nr 55, poz. 236 ze zm.). Przedmiotowa ustawa pozwala na ogłoszenie strajku po przeprowadzeniu procedury rokowań oraz gdy strony w postępowaniu mediacyjnym nie osiągną porozumienia (art. 9, art. 15 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych). Obowiązkiem strony związkowej warunkującym legalność akcji strajkowej jest przeprowadzenie referendum. Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych strajk zakładowy ogłasza organizacja związkowa po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% pracowników zakładu pracy. Z kolei strajk wielozakładowy ogłasza organ związku wskazany w statucie po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników w poszczególnych zakładach pracy, które mają być objęte strajkiem, jeżeli w głosowaniu w każdym z tych zakładów wzięło udział co najmniej 50% pracowników. Powyższe potwierdza stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z dnia 17 lutego 2005 r. (II PK 217/04, OSP 2006/3/28).

Poprawiony: środa, 18 lipca 2012 07:33 Więcej…

Rodzinne bieganie w maratonach

  • PDF

Foto. zrobione na ok. 40 min. przed startem do  10. Biegu Opolskiego tuż przed rozgrzewką przedstartową ( nr 439 - Jola, 440 - Teresa, 441 - Marcin i ja - 442 ).

Jubileuszowym 10.Biegu Opolskim na wyspie "Bolko" na dystansie 10 km. Bieg odbył się 7 lipca w niemiłosiernym upale ( ok. 31 st.C w cieniu w słońcu było zapewne z 5-8 st. więcej ). Bieg ukończyło 379 zawodników i 72. zawodniczki.

Po raz pierwszy w mojej 30. letniej karierze mogliśmy wystartować we czwórkę w jednym Ogólnopolskim biegu ( można w takim biegu na dyst. 10 km i dłuższym startować mając ukończone 16 lat i młodsza córka Jola ten warunek dopiero teraz spełniła. Wiele razy startowaliśmy w jednych zawodach we czwórkę, ale w różnych kat. wiekowych ).

 

Poprawiony: środa, 18 lipca 2012 07:21 Więcej…

Szkolenie SIP

  • PDF

20 czerwca  w Oddziale Zarządu Regionu NSZZ ,,Solidarność” Śląska Opolskiego w Kędzierzynie odbyło się (zgodnie z planem) szkolenie Klubu SIP. W seminarium uczestniczyło  29 społecznych inspektorów pracy z całej Opolszczyzny. Wiodącym tematem szkolenia były zagadnienia z zakresu  prawa pracy. Bardzo ciekawe prezentacje  przedstawili panowie  z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu: Starszy Inspektor Lesław Kinal i Nadinspektor Wacław Bojnowski.

Poprawiony: czwartek, 12 lipca 2012 10:35 Więcej…

Spotkanie informacyjne w Kluczborku

  • PDF

Kluczborscy przedsiębiorcy 3 lipca 2012 r.  mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu na kolejnym spotkaniu informacyjnym.

Poprawiony: środa, 04 lipca 2012 13:39 Więcej…

Komunikat z posiedzenia ZR

  • PDF

2 lipca odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego.

ZR zarejestrował Tymczasową Komisję Związkową NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Skarbowym w Kędzierzynie – Koźlu; wystosował pismo do Ministra Zdrowia w sprawie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego określenia sposobu i organizacji leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju całodobowe i stacjonarne świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami; omówił sytuację w zakładach pracy Opolszczyzny; przyjął informację z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

 

Poprawiony: czwartek, 05 lipca 2012 09:45 Więcej…

II Mistrzostwa Solidarności w nordic walking

  • PDF

W Januszkowicach koło Zdzieszowic  odbyły się II Mistrzostwa Solidarności w nordic walking. Po zaciętym finale na dystansie 5 km zwyciężyła Irena Czuta – Pakosz – Solidarność Śląska Opolskiego (przed wszystkimi mężczyznami) potwierdzając swoją wysoką klasę sportową. W kwalifikacji mężczyzn zwyciężył  Marian Skrzypski – Solidarność Śląska przed Andrzejem Reichertem – Solidarność Śląska Opolskiego i Andrzejem Trochałą – Solidarność  Ziemia Łódzka.

 

Poprawiony: wtorek, 28 sierpnia 2012 11:01 Więcej…

Uwaga! zmiana w Oddz. ZR w Kędzierzynie Kożlu

  • PDF

Informujemy, że od 5 lipca 2012 r. Oddz. ZR w Kędzierzynie – Koźlu będzie czynny

poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00 oraz czwartek od 10.00 do 14.00

radca prawny mgr Edward Chrostek przyjmuje:

w poniedziałek od 12.00 do 16.00

w czwartek od 11.00 do 14.00

Spotkanie Doraźnego Zespołu Roboczego ws. Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

  • PDF

W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się kolejne w tym roku spotkanie Doraźnego Zespołu Roboczego ds. Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.

 

Poprawiony: środa, 04 lipca 2012 12:00 Więcej…

Związek się rozwija

  • PDF

W poniedziałek 25 czerwca w siedzibie Zarządu Regionu odbyło się szkolenie z promocji związku połączone z ewaluacją dotyczącą rozwoju i pozyskiwania nowych członków. Szkolenie przeprowadził kierownik działu szkoleń Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Janusz Zabiega.

 

Poprawiony: środa, 04 lipca 2012 11:48 Więcej…